Mercat de Tabacs

 IMPORTANT

El Comissionat per al Mercat de Tabacs (CMT) disposa de Registre electrònic per rebre les comunicacions que els ciutadans, empreses o organismes públics vulguin dirigir-li.

Per accedir al registre electrònic, faci-ho a través del Registre Electrònic Comú (REC) a l'enllaç: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.doAbre nueva ventana

  • L'accés es realitza amb identificació electrònica: Cl@ve, certificat electrònic o DNI electrònic.
  • Indiqui en el camp "Organismo destinatario" del formulari el valor: "Comisionado para el Mercado de Tabacos"

TRAÇABILITAT I MESURES DE SEGURETAT

En compliment del previst en els articles 3.4 i 4.3 de la Decisió d'Execució (UE) 2018/576 de la Comissió, de 15 de desembre de 2017, sobre les normes tècniques de les mesures de seguretat que s'apliquen als productes del tabac, es comunica el següent:

L'article 13 del projecte d'Ordre Ministerial per la qual s'aproven les normes tècniques relatives a la traçabilitat i les mesures de seguretat dels productes del tabac, en desenvolupament dels articles 21 i 22 del Reial decret 579/2017, de 9 de juny, pel qual es regulen determinats aspectes relatius a la fabricació, presentació i comercialització dels productes del tabac i els productes relacionats, i que es troba actualment en tramitació, estableix que en les marques fiscals de productes del tabac regulades en la normativa dels impostos especials s'inclouran tots els elements d'autenticació exigits a Espanya com a mesura de seguretat, en les condicions que reglamentàriament es determinin per part del Ministeri d'Hisenda, complint els requisits de la Decisió d'Execució (UE) 2018/576 i de l'article 16 de la Directiva 2014/40/UE.

MERCAT DE TABACS

El mercat de tabacs ha de desenvolupar-se en condicions de neutralitat i lliure competència a tot el territori nacional. Això és possible gràcies a les funcions reguladores i de salvaguarda que exerceix el Comissionat per al Mercat de Tabacs, organisme autònom de l'Administració General de l'Estat adscrit al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

 

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius