Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escut Governo d'Espanya. Ministeri d'Hisenda

Portal Institucional del Ministerio de Hacienda

Impostos

La Llei general tributària, en el seu article 2.2., lletra c), defineix els impostos com "els tributs exigits sense contraprestació el fet imposable dels quals està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent".

Per a més información:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius