Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escut Governo d'Espanya. Ministeri d'Hisenda

Portal Institucional del Ministerio de Hacienda

Ordenació del joc

Dirección General de Ordenación del Juego: Abre nueva ventana

Juego seguro

                  Juego seguro

La Direcció General d'Ordenació del Joc Abre nueva ventana(DGOJ) és l'òrgan del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, depenent de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, que exerceix les funcions de regulació, autorització, supervisió, control o, si escau, sanció de les activitats de joc en l'àmbit estatal:

  • La proposta de la normativa que regula els jocs i l'establiment dels requisits tècnics i funcionals necessaris dels jocs i, si escau, la sanció de tota activitat de joc il·legal.
  • La tramitació dels procediments de sol·licitud de títols d'habilitació per a l'exercici d'activitats de joc.
  • L'autorització de l'organització i la celebració de rifes i qualsevol aposta o joc l'àmbit de desenvolupament o aplicació dels quals excedeixin dels límits territorials d'una comunitat autònoma concreta, i les apostes esportives/benèfiques, independentment del seu àmbit territorial.
  • La vigilància, control, inspecció i, si escau, sanció de les activitats relacionades amb el joc.
  • La tramitació dels procediments administratius sancionadors en matèria de joc en relació amb els punts de venda de Loterías y Apuestas del Estado.
  • Gestió dels registres del joc.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius