Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escut Governo d'Espanya. Ministeri d'Hisenda

Portal Institucional del Ministerio de Hacienda

Ordenació del joc

Dirección General de Ordenación del Juego: Abre nueva ventana

Juego seguro

                  Juego seguro

La Direcció General d'Ordenació del Joc Abre nueva ventana(DGOJ) és l'òrgan del Ministeri, depenent de la Secretaria d'Estat d'Hisenda, que exerceix les funcions de regulació, autorització, supervisió, control o, si escau, sanció de les activitats de joc en l'àmbit estatal:

  • La proposta de la normativa que regula els jocs i l'establiment dels requisits tècnics i funcionals necessaris dels jocs i, si escau, la sanció de tota activitat de joc il·legal.
  • La tramitació dels procediments de sol·licitud de títols d'habilitació per a l'exercici d'activitats de joc.
  • L'autorització de l'organització i la celebració de rifes i qualsevol aposta o joc l'àmbit de desenvolupament o aplicació dels quals excedeixin dels límits territorials d'una comunitat autònoma concreta, i les apostes esportives/benèfiques, independentment del seu àmbit territorial.
  • La vigilància, control, inspecció i, si escau, sanció de les activitats relacionades amb el joc.
  • La tramitació dels procediments administratius sancionadors en matèria de joc en relació amb els punts de venda de Loterías y Apuestas del Estado.
  • Gestió dels registres del joc.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius