Funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional

Novetats relacionades amb funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Informació sobre els processos selectius per a l'accés a l'escala de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Informació sobre els nomenaments com a funcionaris de carrera de l'escala de funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional efectuats pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

 

Informació sobre concursos per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Informació de les resolucions que disposen la publicació conjunta de les classificacions dels llocs reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

 

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius