Mercado de Tabacos

IMPORTANTE!

O Comisionado para o Mercado de Tabacos (CMT) dispón de Rexistro electrónico para recibir as comunicacións que os cidadáns, empresas ou organismos públicos queiran dirixirlle.

Para acceder ao rexistro electrónico, fágao a través do Rexistro Electrónico Común (REC) na ligazón: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  • O acceso realízase con identificación electrónica: Cl@ve, certificado electrónico ou DNI electrónico.
  • Indique no campo "Organismo destinatario" do formulario o valor: "Comisionado para o Mercado de Tabacos"

RASTREXABILIDADE E MEDIDAS DE SEGURIDADE

En cumprimento do previsto nos artigos 3.4 e 4.3 da Decisión de Execución (UE) 2018/576 da Comisión, de 15 de decembro de 2017, sobre as normas técnicas das medidas de seguridade que se aplican aos produtos do tabaco, comunícase o seguinte:

O artigo 13 do proxecto de Orde Ministerial pola que se aproban as normas técnicas relativas á rastrexabilidade e as medidas de seguridade dos produtos do tabaco, en desenvolvemento dos artigos 21 e 22 do Real Decreto 579/2017, de 9 de xuño, polo que se regulan determinados aspectos relativos á fabricación, presentación e comercialización dos produtos do tabaco e os produtos relacionados, e que se atopa actualmente en tramitación, establece que nas marcas fiscais de produtos do tabaco reguladas na normativa dos impostos especiais incluiranse todos os elementos de autenticación esixidos en España como medida de seguridade, nas condicións que reglamentariamente determínense por parte do Ministerio de Facenda, cumprindo os requisitos da Decisión de Execución (UE) 2018/576 e do artigo 16 da Directiva 2014/40/UE.

MERCADO DE TABACOS

O mercado de tabacos debe desenvolverse en condicións de neutralidade e de libre competencia en todo o territorio nacional. Iso é posible grazas ás funcións reguladoras e de salvagarda que exerce o Comisionado para o Mercado de Tabacos, organismo autónomo da Administración Xeral do Estado adscrito ao Ministerio de Facenda e Función Pública.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos