Web del Ministerio de Hacienda

Escudo Goberno de España. Ministerio de Facenda

Portal Institucional del Ministerio de Hacienda

Función Pública

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

​Á Dirección Xeral de Función Pública correspóndelle, entre outras, as seguintes competencias: o impulso da normativa básica da función pública, o réxime xurídico do emprego público na Administración Xeral do Estado, a elaboración e seguimento das ofertas de emprego público, a autorización e xestión dos procesos de carreira administrativa e as relacións internacionais e con outras administracións públicas españolas competentes en materia de emprego público e coas organizacións sindicais (diálogo social).

O réxime xurídico da función pública española atópase recollido en numerosas normas, partindo dos principios da Constitución, e coa lexislación prevista, entre outras, no Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, ou a Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da Función Pública.

Este réxime xurídico abarca a normativa básica estatal, o acceso á función pública, situacións administrativas dos funcionarios, réxime disciplinario, incompatibilidades, función pública na administración local, prevención de riscos laborais, seguridade social, dereitos e deberes, acción sindical e negociación, medidas para fomentar a igualdade de xénero na función pública, xornada, horarios e permisos, retribucións e indemnizacións por razón do servizo e responsabilidade administrativa.

​Máis información:​

.​

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos