Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Ordenació del joc

      

Imatge de taula de joc amb la llegenda Ordenació del Joc Imatge d'un parc amb la llegenda Jugar Bé Imatge d'un ham capturant unes dades personals amb la llegenda Que ningú jugui amb les teves dades

PROVISIONALMENT, ES MANTÉ INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ DEL JOC, QUE PERTANY AL MINISTERI DE CONSUM, FINS AL TRASLLAT COMPLET A AQUEST MINISTERI

La Direcció General d'Ordenació del Joc Abre nueva ventana(DGOJ) és l'òrgan del Ministeri de Consum que, sota la dependència de la Secretaria General de Consum i Joc, exerceix les funcions de regulació, d'autorització, de supervisió, de control i, si escau, de sanció de les activitats de joc d'àmbit estatal:

  • La proposta de la normativa que regula els jocs i l'establiment dels requisits tècnics i funcionals necessaris dels jocs i, si escau, la sanció de tota activitat de joc il·legal.
  • La tramitació dels procediments de sol·licitud de títols d'habilitació per a l'exercici d'activitats de joc.
  • L'autorització de l'organització i la celebració de rifes i qualsevol aposta o joc l'àmbit de desenvolupament o aplicació dels quals excedeixin dels límits territorials d'una comunitat autònoma concreta, i les apostes esportives/benèfiques, independentment del seu àmbit territorial.
  • La vigilància, control, inspecció i, si escau, sanció de les activitats relacionades amb el joc.
  • La tramitació dels procediments administratius sancionadors en matèria de joc en relació amb els punts de venda de Loterías y Apuestas del Estado.
  • Gestió dels registres del joc.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública