Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Procediments Administratius

Joc

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Actuacions d'obtenció d'informació relacionades amb la Llei 13/2011 201351 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització a bucs de pavelló espanyol i que realitzen trajectes de lineas regulars 201329 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Autorització per a la instal·lació de maquines recreatives tipus B en bucs autoritzats 201330 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunicació de canvis en el sistema tècnic de joc per emergència extraordinària de seguretat 201349 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Comunicació d'informació de caràcter economicofinancer dels operadors de joc en el marc de la Llei 13/2011 201328 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Consultes i suggeriments en matèria de joc 201332 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Denúncies en matèria de Joc, en el marc de la Llei 13/2011 2100413 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Notificacions electròniques de la Direcció General d'Ordenació del Joc als operadors de joc 201352 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Pagament de taxes per la gestió administrativa de joc 201331 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Presentació de l'informe trimestral de canvis en el sistema tècnic de joc 201327 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Procedimiento sancionador por Infracciones Administrativas cometidas en materia de Juego 2217155 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Reclamacions en matèria de Joc, en el marc de la Llei 13/2011 2100431 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Recursos contra resolucions de la DGOJ 203010 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'autorització de canvis substancials en el sistema tècnic de joc per emergència extraordinària de seguretat. 201348 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'autorització prèvia de canvis substancials en el sistema tècnic de joc 201326 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'Autoritzacions per a joc ocasional, diferents de loteries 200247 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de certificació de situació en el Registre de Persones Vinculades al Joc 200249 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de certificació de situació en el Registre d'Interdiccions d'Accés al Joc. 200248 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de Certificat de situació en el Servei Phishing Alert per a joc en línia 2099999 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de llicències generals de joc. 200252 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud de llicències singulars de joc. 200253 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa en el Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc a instàncies de tercers. 201335 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa en el Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc 200251 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa en el Servei Phishing Alert per a joc en línia 2100000 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud d'inscripció. modificació o baixa en el Registre de Persones Vinculades a Operadors de Joc. 200250 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Sol·licitud homologació del sistema tècnic de joc 201325 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud de designación como entidad certificadora 2216076 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Solicitud de prórroga de licencia de juego 2217156 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)
Tramitis i comunicacions genèriques amb la Direcció general d'Ordenació del Joc relacionats amb el mercat del joc 201324 Tramitació telemàtica (S’obre en una finestra nova)

Nova cerca

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública