Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Regulació i supervisió de la contractació

Logotipo de la  Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon)

NOVETATS

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público,Abre nueva ventana per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estableix un nou sistema de governança amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa en matèria de contractació pública.

En aquest sistema ocupa un lloc fonamental l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), òrgan col·legiat creat amb la finalitat de vetllar per la correcta aplicació de la legislació i, en particular, promoure la concurrència i combatre les il·legalitats, en relació amb la contractació pública. Actuarà en el desenvolupament de la seva activitat i el compliment de les seves finalitats amb plena independència orgànica i funcional.

D'altra banda, la Llei 9/2017 crea l'Oficina Nacional d'Avaluació, òrgan col·legiat integrat en l'OIReScon, que té com a finalitat específica analitzar la sostenibilitat financera dels contractes de concessions d'obres i contractes de concessió de serveis, a través de l'emissió d'informes preceptius.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública