Ministerio de Hacienda y Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedementos Administrativos

----

Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Procedimientos/Servicios 01.- Proba de certificados dixitais e electrónicos. Uso libre. Código SIA 993394 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 02.- Sistema de datos SIECE. Inspección Xeral. Código SIA 993321 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 03.- Portal de análise de datos SIECE. Inspección Xeral. Código SIA 993322 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 04.- Sistema SIECE de Inspección. Inspección Xeral. Código SIA 993323 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 05.- Memoria Anual de Delegaciones año 2021. Inspección General. Código SIA 993324 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 06.- Sistema de datos tributos cedidos ás CC. AA. Código SIA 993325 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 07.- Portal de análise de tributos cedidos. Informe por comunidade. Código SIA 993327 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 08.- Portal de análise de tributos cedidos. Informe comparativo. Código SIA 993326 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 09.- Sistema de datos de recadación líquida de tributos de CC.AA. Código SIA 993354 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 10.- Portal de análise de recadación líquida de tributos de CC.AA. Código SIA 993355 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 11.- Indicadores de xestión de tributos totalmente cedidos ás CC.AA. Código SIA 998675 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 12.- Informe de actividade ordinaria da Delegación de Economía e Facenda (SIECE) Código SIA 998564 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 13.- Seguimiento de Planes de Objetivos Código SIA 223861 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 14.- Sistema de Seguimento de Folgas Código SIA 201211 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 16.- Sistema de datos de Tribunais DaTEA. Inspección Xeral. Código SIA 203072 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 17.- Portal de análise de datos TEAR. Inspección Xeral. Código SIA 203073 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios 18.- Comprobación da sinatura dixital e o rexistro electrónico Código SIA 995018 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Aduanas e Impostos Especiais. Código SIA 998033 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de declaración de prescrición do dereito á devolución. Código SIA 998062 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de homologación de soporte lóxico de dixitalización certificado de facturas Código SIA 998084 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Inspección. Código SIA 998058 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte. Código SIA 998119 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Recadación. Código SIA 998029 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos de Xestión Tributaria. Código SIA 998045 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acceso a arquivos e rexistros e obtención de copias de expedientes concluídos en procedementos de contratación e de responsabilidade patrimonial. Código SIA 998063 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acceso a datos catastrais Código SIA 180061 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Achega de documentación solicitada en visita de Inspección Código SIA 2410115 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acordos de colaboración Código SIA 2242619 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Actuacións de Control e Inspección Código SIA 1998424 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Actuacións no ámbito de aplicación da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais, e o seu Regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real Decreto 899/2007, de 6 de xullo. Código SIA 204779 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Actualización de datos Código SIA 995187 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Acumulación de funciones reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Código SIA 010400 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Adquisición onerosa de inmobles ou dereitos reais sobre inmobles pola Administración Xeral do Estado Código SIA 287967 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Alleamento de bens embargados ou achegados como garantía mediante poxa Código SIA 998318 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Alleamento por compravenda de inmobles e dereitos reais sobre inmobles da Administración Xeral do Estado Código SIA 287968 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Aprazamento e fraccionamento de débedas Código SIA 992010 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Asignación de NIF Código SIA 201465 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Asistencia sanitaria en desplazamientos temporales al extranjero Código SIA 203633 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización ás Entidades Colaboradoras para efectuar devolucións do IVE en réxime de viaxeiros Código SIA 998110 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización da adquisición e renovación de vehículos do Sector Público Estatal Código SIA 201900 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de almacéns fiscais Código SIA 998435 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de certificados electrónicos para o acceso a servizos da Axencia Tributaria Código SIA 2717125 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de Depósito Fiscal Código SIA 998483 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de despacho aduaneiro. Código SIA 202486 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de destinatario rexistrado de impostos especiais Código SIA 998434 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de Expedidor Rexistrado de Impostos Especiais Código SIA 998436 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de extensións transitorias de expendedorías. Código SIA 171230 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de fábricas de impostos especiais Código SIA 998433 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de peche temporal de expendedoría Código SIA 993277 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización de uso de embarcacións de alta velocidade Código SIA 1998067 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización para a determinación da base impoñible do IVE mediante a marxe de beneficio global no Réxime especial de bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección Código SIA 998107 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización para a presentación conxunta do IVE correspondente a diversos suxeitos pasivos Código SIA 998106 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización singular de fraccionamento ou quita de avais ICO Código SIA 2450368 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización Tarxetas pagamento gasóleo profesional Código SIA 998482 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización. Acordos de valoración previa de gastos correspondentes a proxectos de investigación científica e innovación tecnolóxica. Código SIA 997821 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización. Acordos de valoración previa entre persoas ou entidades vinculadas Código SIA 997824 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorización. Acordos previos de valoración das retribucións en especie do traballo persoal para os efectos da determinación do correspondente ingreso á conta do IRPF Código SIA 997825 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións administrativas para determinadas exencións en importación de bens Código SIA 998109 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións en materia de facturación e libros de rexistro Código SIA 998104 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións precursores import-export. Código SIA 997911 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións. Solicitudes de plans de valoración dos gastos de dirección e xerais de administración imputables a un establecemento permanente. Código SIA 997866 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións. Acordos previos de valoración ou de cualificación e valoración de rendas procedentes de determinados activos intanxibles. Código SIA 201842 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións. Solicitude de plans de gastos correspondentes a actuacións ambientais Código SIA 997861 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións. Solicitude de plans especiais de amortización. Código SIA 997862 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións. Solicitude de plans especiais de investimentos e gastos das Comunidades Titulares de Montes Veciñais en Man Común. Código SIA 997863 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións. Solicitude de Plans especiais de reinvestimento. Código SIA 997867 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Autorizacións. Solicitudes de criterios de imputación temporal diferentes á devengo. Código SIA 997865 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Ayudas de Acción Social del Parque Móvil del Estado Código SIA 235082 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Becas de formación e investigación en el Instituto Nacional de Administración Pública para titulados universitarios Código SIA 998247 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Beneficios fiscais de carácter non pregado. Código SIA 200984 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Calendario do contribuínte. Código SIA 992858 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Cambio de localización do proxecto. Incentivos Rexionais. Código SIA 993317 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Cambio de titularidade do proxecto. Incentivos Rexionais. Código SIA 172550 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Cambios de localización de expendedorías de tabaco e timbre. Código SIA 175260 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Campus virtual do Instituto de Estudos Fiscais Código SIA 998036 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Captura de datos. Registro de convenios de Entidades Locales y Comunidades Autónomas Código SIA 202303 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Censo territorial do Imposto sobre gases fluorados efecto invernadoiro. Código SIA 201516 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificación de Cartas de Servicios Código SIA 200400 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificación del Nivel de Excelencia de las organizaciones de las Administraciones Públicas Código SIA 200401 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificado de empleado público con Seudónimo Adm. Justicia (Sector Público) Código SIA 2409976 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificado de Firma Centralizada (Sector Público) Código SIA 2409977 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificado de servicios a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Código SIA 997873 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Certificado Xenérico Código SIA 687677 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Autoliquidacións Código SIA 997961 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Condición de suxeito pasivo de IVE Código SIA 997965 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Contratistas e subcontratistas. Código SIA 992909 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Entidade sen fins lucrativos. Código SIA 997935 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Estar ao corrente de obrigas tributarias Código SIA 998010 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Exención do imposto sobre sociedades Código SIA 997964 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IAE Código SIA 997959 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Importe neto da cifra de negocios Código SIA 997934 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Imposto sobre Sociedades. Código SIA 997963 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IRPF Código SIA 997967 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. IVE Código SIA 997966 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Operadores intracomunitarios Código SIA 997936 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Residencia fiscal Código SIA 997962 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Resumo do 190 Código SIA 997960 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Situación censual Código SIA 997937 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios: Exoneración de retención aos arrendadores de inmobles. Código SIA 998314 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados. Expedición de certificados de débeda pendente. Código SIA 997817 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados. Expedición de certificados de sucesión de actividade Código SIA 997969 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Certificados. Expedición de certificados de ingresos realizados - Autoliquidacións Código SIA 997932 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Cita previa. Código SIA 201477 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Cita Previa: atención en oficinas Código SIA 2307654 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Clasificación de empresas Código SIA 991580 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Colaboración social e Códigos de Boas Prácticas Tributarias Código SIA 998295 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comisiones de servicio a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional Código SIA 200421 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Compensacións. Compensación a instancia. Código SIA 992011 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Compensacións. Compensación de oficio. Código SIA 992013 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comprobación censual - Grandes empresas. Código SIA 998094 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comprobación censual - Xestión e control do Rexistro de Devolución Mensual Código SIA 997799 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comprobación censual - Xestión e control do Rexistro de Operadores Intracomunitarios. Código SIA 997802 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comprobación censual do réxime especial do grupo de entidades no IVE. Código SIA 998102 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comprobación censual. Baixas preventivas Rexistro de Devolución Mensual (REDEME). Código SIA 201552 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comprobación do censo de Grupos de Sociedades. Código SIA 998229 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comprobación do domicilio fiscal. Código SIA 998035 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comprobación do estado do certificado Código SIA 991974 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comprobacións fiscais. Comprobación de valores. Código SIA 997813 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunicación dos prezos de venda ao público e das etiquetaxes, envasados e presentacións dos produtos do tabaco. Código SIA 171210 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunicación para que a conservación e/ou expedición de facturas se realice por un non establecido na Unión Europea. Código SIA 998108 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunicacións ao rexistro de Vehículos do Sector Público Estatal Código SIA 202912 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunicacións entre os intervenientes e partícipes nos mecanismos transfronteirizos de planificación fiscal Código SIA 2408732 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Actuaciones relativas a la tramitación de pagos a terceros por el Estado por cuenta de la Comunidad Autónoma en el ámbito del RD 17/2014, de 26 de diciembre. Código SIA 1000138 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Cambio de cifra relativa de operacións en tributación foral. Código SIA 997834 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF). Elaboración do informe anual das actividades do CPFF Código SIA 687799 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF). Preparación de reunións do CPFF, dos seus grupos de traballo e das comisións mixtas Código SIA 687796 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF). Redacción e conservación da Acta do CPFF e organismos afíns Código SIA 687797 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF). Tramitación de decisións do CPFF segundo a natureza e o destino Código SIA 687798 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Consultas tributarias forais. Código SIA 997833 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Evaluación y seguimiento de la información sobre endeudamiento en los Planes de Ajuste Código SIA 687782 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario. Actuaciones relativas a la participación de la Secretaría de Estado de Hacienda en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. Código SIA 1017503 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario. Actuaciones relativas a los convenios de colaboración suscritos con la industria sanitaria. Código SIA 1017504 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario. Actuaciones relativas al instrumento de sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Código SIA 1017502 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario. Indicadores: consulta de información. Código SIA 962799 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario: captura de información (CIMCA). Código SIA 962787 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Gasto farmacéutico y sanitario: intercambio de información con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Código SIA 1017505 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Informes relativos a concesión de subvenciones, suscripción de convenios y conferencias sectoriales en aplicación del artículo 20.3 de la LOEPSF Código SIA 687795 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Inventario de entes. Información sistematizada de las formas de organización y de prestación de servicios del inventario: consulta de información. Código SIA 962354 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Inventario de entes: captura de información. Código SIA 991967 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Inventario de entes: consulta de información. Código SIA 993356 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Periodo medio de pago y deuda comercial y no financiera (RD 635/2014 y RD 1040/2017): captura de información. Código SIA 962777 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Periodo medio de pago y deuda comercial y no financiera (RD 635/2014 y RD 1040/2017): consulta de información. Código SIA 962786 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Presupuestos. Ejecución mensual: captura de información (CIMCA). Código SIA 201454 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Presupuestos. Ejecución mensual: consulta de información. Código SIA 201455 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Presupuestos. Liquidación: consulta de información. Código SIA 993357 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Presupuestos. Verificación de los informes anuales sobre el anteproyecto de presupuestos generales en relación al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto previstos en el ACDGAE de 31/03/2016. Código SIA 1000136 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Presupuestos: captura de información. Código SIA 962776 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Presupuestos: consulta de información. Código SIA 993358 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Procedimientos relativos a la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria en materia de objetivos de estabilidad, regla de gasto, Periodo Medio de Pago y Planes de ajuste de las CC. AA. Código SIA 1000137 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Comunidades Autónomas. Verificación informes mensuales sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto previstos en ACDGAE 31/03/2016. Código SIA 962800 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consulta de boletíns de laboratorio. Código SIA 998267 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consulta de certificacións expedidas. Código SIA 202447 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consulta de expendedurías Código SIA 2082575 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consulta de Puntos de Venta con Recargo Código SIA 2074380 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consulta do Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) Código SIA 998293 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consulta do estado de tramitación Código SIA 998149 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consulta empresarios en estimación obxectiva para os efectos de practicar retención. Código SIA 201561 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Consultas Táboas códigos. Código SIA 998266 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Conta corrente tributaria Código SIA 998112 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Contabilidade de existencias Gases Fluorados Efecto Invernadoiro. Código SIA 201520 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Contestación a solicitudes de información das Dependencias de Informática Código SIA 201496 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Contestación a solicitudes de información tributaria. Código SIA 992862 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Contratación no ámbito da Axencia Tributaria. Código SIA 998286 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Control da presentación de declaracións informativas. Código SIA 998115 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Control de presentación de declaracións e autoliquidacións Código SIA 998117 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Control financeiro de subvencións e axudas nacionais Código SIA 999118 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Convocatoria permanente de proyectos de investigación Código SIA 201356 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Convocatorias de premios INAP de estudio e investigación sobre Administraciones públicas Código SIA 998248 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Cota de Dereitos Pasivos. Modelo 061. Código SIA 210416 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Cotexo de documentos electrónicos. Código SIA 998290 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración administrativa da Administración Xeral do Estado como herdeira abintestato Código SIA 202580 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración da información ETR/DAC3 Código SIA 1994414 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles Código SIA 1320727 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de Baixo Valor. Franquía arancelaria e exención IVE por envíos sen valor estimable Código SIA 997742 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de depósito temporal. Código SIA 992134 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de envíos de escaso valor (H7) ata 150 Euros Código SIA 2415043 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de existencias Gases Fluorados Efecto Invernadoiro. Código SIA 201518 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de lesividade de actos anulables de Aduanas e Impostos Especiais. Código SIA 998017 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de lesividade de actos anulables de inspección. Código SIA 998051 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de lesividade de actos anulables de Recadación. Código SIA 992900 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de lesividade de actos anulables de Xestión. Código SIA 998038 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de medios de pagamento. Código SIA 997831 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración de prohibición de contratar co sector público Código SIA 206188 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración responsable para a comercialización doutros artigos nas expendedoría de tabaco e timbre. Código SIA 171220 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración sumaria de entrada (ENS) Código SIA 202445 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaración sumaria de saída (EXS) Código SIA 202446 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Declaracións Informativas. Verificación de datos / Comprobación limitada. Código SIA 203597 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Denuncia de pagamentos en efectivo Código SIA 200985 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Denuncia tributaria Código SIA 998298 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Denuncias non tributarias Código SIA 2094293 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Dereito de petición Código SIA 991560 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Descarga de datos estatísticos para organismos autorizados. Código SIA 201479 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Deslindes administrativos Código SIA 181000 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Devolución de ingresos indebidos Código SIA 998013 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Devolución de ingresos indebidos de impostos ambientais Código SIA 201498 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Devolución Especial por Imposto sobre o valor da produción de enerxía eléctrica. Código SIA 201499 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Devolución ordinaria de impostos ambientais Código SIA 201497 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Devolución rateo Imposto sobre actividades económicas. Código SIA 201354 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Devolucións a sucesores de persoas físicas. Código SIA 201480 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Dirección Xeral de Tributos Código SIA 998400 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Documento de transporte electrónico como declaración de tránsito (ETD) Código SIA 1993256 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Documento electrónico de reembolso do Imposto sobre o valor engadido a viaxeiros. (DER). Código SIA 214998 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Documentos de Acompañamiento: EMCS / SIANE / Modelos 503/551. Código SIA 997386 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Elaboración de memorias del presupuesto anual del FFCCAA y envío a la Oficina Presupuestaria Código SIA 687785 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Embargo de contas bancarias Código SIA 998273 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Embargo de créditos, efectos e dereitos realizables no acto ou a curto prazo. Código SIA 998276 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Embargo de soldos, salarios e pensións Código SIA 998274 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Embargo de valores. Código SIA 998275 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Emisión Canon concesional anual Código SIA 2259801 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Emisión de cartas de pagamento da Dirección Xeral do Catastro. Código SIA 201239 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Emprego público. Devolución taxas de exame indebidamente ingresadas Código SIA 997809 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Emprego público. Elección de destinos. Código SIA 998778 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Emprego público. Solicitude para participar nos concursos de provisión de postos de traballo convocados polo Departamento para persoal funcionario Código SIA 991867 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Emprego público. Solicitude para participar nos procesos selectivos (persoal funcionario e persoal laboral) do Departamento. Código SIA 991868 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Anticipos Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Código SIA 991543 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Autorización de gasto para proyectos de Inversiones Financieramente Sostenibles: captura de información. Código SIA 1017703 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Autorización de operación de endeudamiento a largo plazo. Código SIA 991990 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Base de datos general de EE. LL.: captura de información. Código SIA 991984 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Base de datos general de EE. LL.: consulta de información. Código SIA 991989 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Central de Información de Riesgos de EE. LL. (CIR Local): captura de información (actualización continua). Código SIA 991993 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Certificación del esfuerzo fiscal: captura de información. Código SIA 998145 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Compensaciones. Cuotas municipales en tributos locales de las Sociedades Cooperativas y de las Sociedades Agrarias de Transformación. Código SIA 991491 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Compensaciones. Exenciones reconocidas a centros educativos concertados en el IBI. Código SIA 991510 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Compensaciones. Exenciones y bonificaciones en tributos locales establecidas con motivo de catástrofes. Código SIA 991509 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Compensaciones. Pérdida de recaudación en el Impuesto sobre la Producción, Servicios e Importación (IPSI) a las ciudades de Ceuta y Melilla. Código SIA 991517 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Coste efectivo de los servicios prestados por las EE. LL.: captura de información. Código SIA 687356 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Coste efectivo de los servicios prestados por las EE. LL.: consulta de información. Código SIA 687981 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Distribución de tributos locales de gestión centralizada: cuotas nacionales de telefonía móvil. Código SIA 991535 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Distribución de tributos locales de gestión centralizada: cuotas nacionales y provinciales del IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Código SIA 991534 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Distribución de tributos locales de gestión centralizada: pagos por canon de Telefónica. Código SIA 991536 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Imposición local, tipos de gravamen, índices y coeficientes: captura de información. Código SIA 991985 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Imposición local, tipos de gravamen, índices y coeficientes: consulta de información. Código SIA 991986 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Inventario de entes del sector público local: consulta de información. Código SIA 993894 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Mecanismos de financiación. Adhesión al Fondo de Financiación a EE. LL. (Fondo de Impulso Económico (art. 50 RDL 17/2014) Código SIA 687986 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Mecanismos de financiación. Adhesión al Fondo de Financiación a EE. LL. (Fondo de Ordenación por prudencia financiera (art. 39.1.b) RDL 17/2014) Código SIA 687985 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Mecanismos de financiación. Adhesión al Fondo de Financiación a EE. LL. (Fondo de Ordenación por riesgo financiero (art. 39.1.a) RDL 17/2014) Código SIA 687984 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Mecanismos de financiación. Comunicación por las EE. LL. de disposiciones de fondos con cargo al Fondo de Financiación a EE. LL. para el ICO Código SIA 688003 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Mecanismos de financiación. Elegibilidad en el Fondo de Impulso Económico. Código SIA 688000 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Mecanismos de financiación. Elegibilidad en el Fondo de Ordenación por riesgo financiero. Código SIA 688001 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades locales. Órganos de tutela: captura de información periódica. Código SIA 687714 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: comunicación de los importes a transferir anualmente en concepto de entregas a cuenta. Código SIA 688021 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: concesión de anticipos de tesorería. Código SIA 991546 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: determinación de las entregas a cuenta mensuales. Código SIA 991544 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: liquidación definitiva. Código SIA 991548 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: reducción del porcentaje de retención. Código SIA 991541 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: retención por no entrega del recargo provincial del IAE. Código SIA 991547 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Periodo medio de pago a proveedores (RD 635/2014 y RD 1040/2017): captura de información. Código SIA 687679 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Planes de ajuste. Seguimiento: captura de información Código SIA 688026 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Planes de saneamiento (RDL 5/2009): captura de información. Código SIA 998141 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Planes Económico Financieros: captura de información inicial y seguimiento. Código SIA 991991 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Presupuestos y liquidaciones: consulta de información Código SIA 991988 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Presupuestos. Ejecución trimestral: captura de información. Código SIA 688027 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Presupuestos. Líneas fundamentales: captura de información. Código SIA 688007 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Presupuestos. Liquidación: captura de información. Código SIA 991982 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Presupuestos. Plan a medio plazo: captura de información. Código SIA 688012 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Presupuestos. Proyecto de presupuesto para informe preceptivo y vinculante, previo del MINHAC: captura de información. Código SIA 687983 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Presupuestos: captura de información. Código SIA 991983 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades Locales. Subvenciones: nominativas. Código SIA 687721 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Entidades sen fins lucrativos Lei 49/2002. Presentación de memoria económica anual. Código SIA 200432 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Envío de documentos dende Facenda Tributaria de Navarra Código SIA 998308 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Autorización para expedir proba de estatuto da UE a operadores. Código SIA 201291 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Expedir proba de estatuto da UE a compañías marítimas (manifestos). Código SIA 203654 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Estatuto alfandegueiro da mercadoría: Servizos marítimos regulares. Código SIA 203655 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Etiquetas identificativas. Código SIA 998292 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Evaluación y seguimiento de la información sobre endeudamiento en los PEF (Planes Económico Financieros) Código SIA 687760 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios exercicio de dereito de acceso a informacion publica Código SIA 2260421 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Exercicio de dereitos de protección de datos persoais Código SIA 703379 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Expedición de documentos de ingresos non tributarios e pagamento telemático destes. Código SIA 992018 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Expedición e visado de documentos T2L. Código SIA 200484 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Exportación Código SIA 998044 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Financiamento parcial do metro lixeiro da área metropolitana de Tenerife. Código SIA 991526 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas. Código SIA 2404766 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades aduaneiras: Autorización acordos especiais en envíos de valor inferior a 150 euros Código SIA 2350826 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades aduaneiras: Autorización de exportación temporal de envases retornables Código SIA 2406221 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Apoderamento para a realización de trámites e actuacións en materia tributaria por Internet Código SIA 998288 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de autoavaliación Código SIA 750553 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración a través de inscrición nos rexistros do declarante Código SIA 182830 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de declaración simplificada habitual. Código SIA 201292 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de despacho centralizado. Código SIA 202442 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de pesador autorizado de plátanos. Código SIA 202443 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades alfandegueiras: Autorización de simplificación na determinación do valor en alfándega Código SIA 212233 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Almacén de depósito temporal. Código SIA 203656 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Autorización de exportador autorizado de orixe Código SIA 997689 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Locais autorizados para a exportación. Código SIA 203658 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formalidades relativas á chegada e saída de mercadorías: Outros lugares (de presentación ou/e de depósito temporal). Código SIA 203657 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formulario acordo extraxudicial de pagamentos (Notarios, Rexistradores e Cámaras Oficiais). Código SIA 201456 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formulario de propósito general Código SIA 287984 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Formulario declaración do concurso (Administradores concursais). Código SIA 200333 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Fraude de Lei tributaria Código SIA 998619 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Garantía e pagamento: Autorización aprazamento do pagamento de dereitos (non única operación) Código SIA 2249757 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Garantía e pagamento: Autorización de garantía global (incluíndo reducións e dispensa). Código SIA 203544 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Gestión de ayudas para promotores de formación en las Administraciones públicas Código SIA 998245 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Gestión de Convenios Código SIA 215019 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Gestión de servicios automovilísticos del Parque Móvil del Estado Código SIA 212157 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Homologación de software de dixitalización certificada de facturas. Código SIA 997811 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Homologación de vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agrícola, clínica ou científica Código SIA 998105 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IAE. Declaración de alta, variación ou baixa no Imposto sobre actividades económicas (IAE) e comunicación do importe neto da cifra de negocios para vos efectos de IAE (tramitación ante a AEAT). Código SIA 996978 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE Devolución ingresos indebidos por IVMDH Código SIA 997903 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Desnaturalización en destino de alcohol importado Código SIA 182020 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Desnaturalización en destino do alcohol recibido en supostos de circul. intracomunitaria Código SIA 182010 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Desnaturalización parcial do alcohol con desnaturalizante xeral en establecemento destino Código SIA 182000 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Desnaturalizante para bioetanol no suposto de aplicación do tipo impositivo aos biocarburantes Código SIA 997822 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Desnaturalizantes parciais específicos para o alcohol Código SIA 181990 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Destrución e desnaturalización de labores do tabaco Código SIA 182150 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Devolución a fábrica ou DF de produtos ou destrución por inadecuación consumo humano Código SIA 997694 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Dispensa de expedición de documentos de acompañamento en circulación de produtos por canalizacións fixas Código SIA 997898 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Dispensa de notificación de marcado con medios automáticos Código SIA 997823 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Incorporación trazadores e marcadores en recepcións de produtos do ámbito comunitario non interno, por destinatarios rexistrados, para a aplicación de exención Código SIA 182060 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Introdución de biocarburante en Depósito Fiscal Loxístico Código SIA 997820 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Mestura de hidrocarburo con biocarburante (Oficina Xestora) Código SIA 997877 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Mestura de hidrocarburo con biocarburante en varios establecementos (Centro Xestor) Código SIA 997819 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Presentación de libros contables de Impostos Especiais Código SIA 997900 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Prestación de garantía global Código SIA 997901 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Autorización. Reenvío a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados Código SIA 182142 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Censo beneficiarios devolución gasóleo profesional. Código SIA 997692 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Declaración de adquisición intracomunitaria de mesturas de biocarburante con carburante convencional con destino a unha fábrica ou depósito fiscal. Código SIA 998674 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Destiladores artesanais para a devolución do IE sobre alcohol e bebidas alcohólicas Código SIA 991942 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Destrución Código SIA 997839 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolución de gasóleo profesional Código SIA 997915 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolución especial IVRDH Código SIA 998480 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolución especial por execución de sentenza en materia de Impostos Especiais. Código SIA 997912 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolución ingresos indebidos por Impostos Especiais Código SIA 997904 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolución por produtos inadecuados para consumo humano Código SIA 997687 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucións. Circulación intracomunitaria irregular Código SIA 997838 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucións. Devolución do imposto especial por devolución a fábrica ou depósito fiscal de produtos mesturados ou contaminados. Código SIA 182141 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucións. Expedicións de Alcohol e bebidas derivadas, procedentes de Canarias con destino a UE Código SIA 997690 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucións. Introdución de bebidas, por destiladores artesanais, en fábricas de bebidas derivadas Código SIA 997691 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Devolucións. Por reciclaxe e destrución labores do tabaco Código SIA 991944 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Expedicións de alcohol e bebidas derivadas, procedentes da Península con destino a Canarias Código SIA 997913 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Gasóleo agrícola. Solicitude de devolución gasóleo agrícola Código SIA 997840 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Gasóleo profesional. Presentación de relacións de subministracións Código SIA 997902 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Gasóleo profesional. Solicitude de inscrición de Beneficiarios/Vehículos Código SIA 997841 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Inscrición no censo de II. EE Código SIA 997693 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Inscrición no censo do Imposto sobre a Electricidade Código SIA 202366 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Inscrición no censo do imposto sobre o carbón Código SIA 997899 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Libro contabilidade de existencias Código SIA 997758 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Modelo 504/505. Recepción de produtos suxeitos a impostos especiais procedentes da UE para operadores non rexistrados, receptores no sistema de envíos garantidos e representantes fiscais no sistema de vendas a distancia Código SIA 991938 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Modelo 571. Aplicación do beneficio devolución dos IIEE sobre hidrocarburos Código SIA 182100 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Procedemento de intervención de Impostos Especiais Código SIA 997930 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Relación anual de quilómetros realizados Código SIA 997876 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Subministración de produtos exentos no marco de relacións internacionais Código SIA 181820 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Subministración de produtos exentos. Forzas Armadas da OTAN Código SIA 181830 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Subministración exenta de hidrocarburos en produción de electricidade, transporte por ferrocarril, construción, modificación, probas e mant. de aeronaves e embarcacións e na súa inxec. altos fornos Código SIA 182080 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios II. EE. Utilización como carburante de produtos do art. 46.2 LIE, ou como combustible dos hidrocarburos do art. 42.3 Código SIA 997914 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IIEE. Modelo 523. Aplicación do beneficio de devolución dos IIEE sobre o alcohol e bebidas alcohólicas Código SIA 991941 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Importación Código SIA 997916 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Imposto sobre determinados medios de transporte. Verificación de datos / Comprobación limitada. Código SIA 997981 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Imposto sobre sucesións e doazóns (Ceuta e Melilla) Código SIA 997528 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Incidencias na contratación no ámbito da Axencia Tributaria. Código SIA 998287 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Incidencias na contratación no ámbito do Parque Móbil do Estado Código SIA 287844 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Información Administrativa. Código SIA 991980 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Información arquivística. Código SIA 991699 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Información bibliográfica Código SIA 991979 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Información editorial Código SIA 991981 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Información sobre o tratamento de datos persoais do interesado Código SIA 750604 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Informe de los presupuestos y otras normas de las CCAA a efectos del cumplimiento de la normativa de endeudamiento y estabilidad Código SIA 687772 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Informe de Sostenibilidad Financiera del artículo 7.4 de la LBRL Código SIA 687712 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Informe Preceptivo Oficina Nacional de Avaliación (artigo 333.3 Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público) Código SIA 2716766 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Informes trimestrales lucha contra la morosidad (Ley 15/2010) Código SIA 999238 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Ingresos no tributarios. Modelo 069. Trámites Código SIA 210417 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Inscripción de méritos generales: cursos de formación y perfeccionamiento para personal funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter nacional Código SIA 991666 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Inscripción de méritos generales: grado personal consolidado para personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional Código SIA 201528 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Inscripción de méritos generales: servicios previos para personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional Código SIA 201527 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Inscripción de méritos generales: titulaciones académicas para personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional Código SIA 201526 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Intercambio de información do Imposto sobre Actividades Económicas Código SIA 998401 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Interposición de reclamacións económico-administrativas entre particulares Código SIA 998150 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Interposición de recursos, incidentes ou solicitude de suspensión relativos á tramitación de reclamacións económico-administrativas Código SIA 998151 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Investigación de bens e dereitos que presumiblemente formen parte do patrimonio da AXE Código SIA 181010 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRNR. Devolución. Procedemento de devolución. Código SIA 998028 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRNR. Verificación de datos / Comprobación limitada. Código SIA 997980 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRPF. Declaración da minoración do rendemento neto nas actividades en estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos ou outras circunstancias excepcionais Código SIA 998562 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRPF. Devolución. Procedemento de devolución. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 151. Para contribuíntes que optasen por este réxime a partir de 1 de xaneiro de 2015) Código SIA 2844311 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRPF. Devolución. Procedemento de devolución. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español.(Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). Código SIA 998616 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRPF. Recoñecemento do dereito á exención do IRPF de determinados premios literarios, artísticos ou científicos. Código SIA 992912 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRPF. Regularización por falta de presentación. Código SIA 998186 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRPF. Verificación de datos / Comprobación limitada. Código SIA 997920 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRPF. Verificación de datos / Comprobación limitada. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). Código SIA 998615 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IRPF. Verificación de datos/comprobación limitada. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 151. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). Código SIA 1286261 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IS Inscrición no Rexistro Especial de Unións Temporais de Empresas do Ministerio de Facenda Código SIA 997931 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IS Verificación de datos / Comprobación limitada. Grupos Código SIA 998043 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IS. Comprobación censual do índice de entidades. Código SIA 998103 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IS. Devolución. Procedemento de devolución Código SIA 997988 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IS. Devolución. Procedemento de devolución. Grupos Código SIA 997987 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IS. Verificación de datos / Comprobación limitada Código SIA 997972 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Comunicación da modificación da base impoñible en supostos de concurso no Imposto sobre o Valor Engadido e por crédito incobrable Código SIA 201495 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Código SIA 997989 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Autoliquidacións. Código SIA 997990 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Grupos de entidades. Código SIA 997986 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Devolución. Procedemento de devolución. Non periódicas. Código SIA 998052 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Libros rexistro de IVE a través da Sede electrónica da AEAT Código SIA 220294 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Recoñecemento da exención do IVE en entregas de bens a organismos recoñecidos para a súa exportación fóra da CE no marco das súas actividades humanitarias, caritativas ou educativas. Código SIA 997829 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Recoñecemento dun réxime de dedución común ao conxunto de sectores diferenciados. Código SIA 998089 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Recoñecemento dunha porcentaxe provisional de pro rata e solicitude de cambio. Código SIA 998088 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Regularización por falta de presentación. Código SIA 998187 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada - Autoliquidacións Código SIA 997971 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. Código SIA 997970 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. Grupos de entidades. Código SIA 997973 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios IVE. Verificación de datos / Comprobación limitada. Non periódicas. Código SIA 997976 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Libraría virtual Código SIA 750554 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Libraría virtual Código SIA 993494 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Libre designación Código SIA 2844364 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Licencias de actividad precursores Código SIA 997910 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Liquidación de recargas por presentación fóra de prazo de declaracións e autoliquidacións Código SIA 998111 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Liquidación de xuros de mora de Xestión Tributaria. Código SIA 203252 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Manifestos de carga Código SIA 997695 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 030. Censo de obrigados tributarios-Declaración censual de alta, cambio de domicilio e/ou de variación de datos persoais. Código SIA 996979 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 038. Declaración Informativa. Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos. Código SIA 997262 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 043. Taxa fiscal sobre o xogo. Salas de bingo. Solicitude liquidación. Código SIA 997267 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 044. Taxa fiscal sobre o xogo. Casas de xogo. Código SIA 997258 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 045. Taxa fiscal sobre o xogo. Máquinas ou aparatos automáticos. Declaración-liquidación. Código SIA 997263 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 05. Recoñecemento previo de determinados supostos de non suxeición, exención ou redución no Imposto de matriculación. Código SIA 997259 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 06. Imposto especial sobre determinados medios de transporte. Exencións e non suxeición sen recoñecemento previo. Código SIA 997260 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 100. Imposto sobre a renda das persoas físicas. Declaración anual. Código SIA 992806 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 111. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de Renda. Autoliquidación. Código SIA 992747 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 113. Comunicación de datos relativos ás ganancias patrimoniais por cambio de residencia cando se produza a outro Estado Membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. Código SIA 203021 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 115. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos. Código SIA 992749 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 117. Retencións e ingresos á conta en imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes. Rendas procedentes de transmisión ou reembolso de accións ou participacións en Institucións de Investimento Colectivo y de las transmisiones de derechos de suscripción. Código SIA 992750 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 121. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa e persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración. Código SIA 215994 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 122. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendente con dous fillos separado legalmente ou sen vínculo matrimonial. Regularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración Código SIA 215995 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 123. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes). Determinados rendementos do capital mobiliario ou determinadas rendas. Código SIA 992774 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 124. Retencións e ingresos á conta. Rendas e rendementos do capital mobiliario derivadas da transmisión, amortización, reembolso, cambio ou conversión de calquera tipo de activo representativos da captación e utilización de capitais alleos. Código SIA 992775 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 126. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do capital mobiliario obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras. Código SIA 992777 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 128. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos do capital mobiliario procedente de operacións de capitalización e de contratos de seguros de vida ou invalidez. Código SIA 992778 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 130. IRPF. Empresarios e profesionais en Estimación Directa. Pagamento fraccionado. Código SIA 992780 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 131. IRPF. Empresarios e profesionais en Estimación Obxectiva. Pagamento fraccionado. Código SIA 992781 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 136. Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non-residentes. Gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación. Código SIA 201222 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 140. IRPF. Dedución por maternidade. Solicitude do aboamento anticipado e comunicación de variacións. Código SIA 992797 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 143. IRPF. Aboamento anticipado dedución de familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou por persoas con discapacidade a cargo. Código SIA 202302 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 145. IRPF. Retencións sobre rendementos do traballo. Comunicación de datos ao pagador. Código SIA 997364 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 146. IRPF. Pensionistas con dous ou máis pagadores. Solicitude de determinación do importe das retencións. Código SIA 997362 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 147. IRPF. Comunicación do desprazamento a territorio español efectuado por traballadores por conta allea. Código SIA 997370 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 149. IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. Comunicación da opción, renuncia ou exclusión. Código SIA 997369 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 150. IRPF. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015). Código SIA 997322 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 151. Declaración do Imposto sobre a renda das persoas físicas do réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. Código SIA 203506 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 156. Declaración Informativa. Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade. Resumo anual. Código SIA 997318 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 159. Declaración Informativa. Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica. Código SIA 998719 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 165. Declaración Informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación. Código SIA 201493 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 170. Declaración Informativa. Declaración anual das operacións realizadas polos empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou de débito. Código SIA 998744 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 171. Declaración Informativa. Declaración anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento. Código SIA 998745 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 179. Declaración informativa trimestral da cesión de uso de vivendas con fins turísticos Código SIA 1994415 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 180. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendementos procedentes do arrendamento de inmobles urbanos. Resumo anual. Código SIA 992798 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 181. Declaración Informativa. Préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles. Código SIA 992799 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 182. Declaración Informativa. Donativos, doazóns e achegas recibidas. Código SIA 997319 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 184. Declaración Informativa. Entidades en réxime de atribución de rendas. Declaración anual. Código SIA 997371 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 185. Declaración Informativa. Declaración informativa mensual dos órganos e entidades xestores da Seguridade Social e Mutualidades. Código SIA 997375 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 186. Declaración Informativa. Subministración de información relativa a nacementos e defuncións. Código SIA 997374 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 187. Declaración Informativa. Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e resumo anual de retencións e ingresos á conta do IRPF, IS e IRNR en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións, participacións e dereitos de subscrición. Código SIA 997270 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 188. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos capital mobiliario procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez. Resumo anual. Código SIA 997271 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 189. Declaración Informativa. Valores, seguros e rendas. Declaración anual. Código SIA 997269 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 190. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas. Resumo anual. Código SIA 992800 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 192. Declaración Informativa. Operacións con Letras do Tesouro. Declaración anual. Código SIA 997599 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 193. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do IRPF sobre determinados rendementos do capital mobiliario. Retencións e ingresos á conta do IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas. Resumo anual. Código SIA 992804 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 194. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do IRPF, IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre rendementos do capital mobiliario e rendas derivadas da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos. Resumo anual. Código SIA 997598 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 195. Declaración Informativa. Declaración trimestral de contas ou operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito no prazo establecido. Código SIA 997600 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 196. Declaración Informativa. Resumo anual de retencións e ingresos á conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras. Código SIA 997459 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios. Código SIA 992805 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 199. Declaración Informativa. Declaración anual de identificación das operacións con cheques das entidades de crédito. Código SIA 997662 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 200. IS. Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes. Documentos de ingreso ou devolución. (Modelo 200 e 206) Código SIA 997800 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 202. IS. Imposto sobre sociedades e imposto sobre a renda de non residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español). Pagamento fraccionado. Código SIA 997620 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 210. IRNR. Imposto sobre a Renda de Non Residentes sen establecemento permanente. Código SIA 997601 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 211. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Retención na adquisición de bens inmobles a non residentes sen establecemento permanente. Código SIA 997602 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 213. IRNR. Gravame especial sobre bens inmobles de entidades non residentes. Código SIA 997604 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 216. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente. Retencións e ingresos á conta (declaración - documento de ingreso). Código SIA 997663 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 217. Gravame especial SOCIMI Código SIA 212905 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 220. IS. Réxime consolidación fiscal. Documento de ingreso ou devolución. Código SIA 997801 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 221. Prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria. Código SIA 223903 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 222. IS. Réxime consolidación fiscal. Pagamento fraccionado. Código SIA 997622 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 226. Solicitude de aplicación do réxime opcional para contribuíntes persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. Código SIA 203023 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 228. Solicitude de devolución por exención por reinvestimento en vivenda habitual para contribuíntes da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. Código SIA 203022 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 230. Imposto sobre a renda das persoas físicas e Imposto sobre a renda dos non residentes: Retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas; Imposto sobre sociedades: Retencións e ingresos á conta sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Autoliquidación Código SIA 201111 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 231. Declaración informativa. Declaración de información país por país (CBC/DAC4) Código SIA 213060 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 232. Declaración informativa de operacións ligadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraísos fiscais Código SIA 687678 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 234. Declaración informativa de mecanismos transfronteirizos Código SIA 2408412 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 235 Declaración de información de actualización de mecanismos transfronteirizos comerciables Código SIA 2408413 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 236 Declaración de información da utilización de determinados mecanismos transfronteirizos Código SIA 2509738 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 247. IRNR. Imposto sobre a renda de non residentes. Comunicación do desprazamento ao estranxeiro efectuada por traballadores por conta allea. Código SIA 997664 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos á conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas. Código SIA 201494 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 280. Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo. Código SIA 203235 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 282. Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF de Canarias e outras axudas de Estado, derivadas da aplicación do dereito da Unión Europea. Código SIA 203505 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 289. Declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua. Código SIA 213061 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 290. Declaración informativa anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidenses (FATCA). Código SIA 202195 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 291. Declaración Informativa. Imposto sobre a renda dos non-residentes. Contas de non-residentes sen establecemento permanente. Código SIA 997606 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 294. Declaración Informativa. Relación individualizada dos clientes perceptores de beneficios distribuídos por institucións de investimento colectivo españolas, así como daqueles por contas dos cales a entidade comercializadora efectuara reembolsos ou transmisións de accións ou participacións. Código SIA 997623 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 295. Declaración Informativa. Relación anual individualizada dos clientes coa posición investidora nas institucións de investimento colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en institucións de investimento colectivo españolas. Código SIA 997624 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 296. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta do imposto sobre a renda dos non-residentes (sen establecemento permanente). Resumo anual. Código SIA 997625 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 303. IVE. Autoliquidación. Código SIA 997618 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 308. IVE. Réxime especial da recarga equivalencia, artigo 30 bis do Regulamento do IVE e suxeitos pasivos ocasionais. Solicitude de devolución. Código SIA 992820 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 309. IVE. Declaración-Liquidación non periódica. Código SIA 992821 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 318. Regularización das proporcións de tributación dos períodos de liquidación anteriores ao inicio da realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos Código SIA 2250825 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 322. IVE. Grupos de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Código SIA 997619 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 341. IVE. Reintegro de compensacións no Réxime especial de IVE de agricultura, gandaría e pesca Código SIA 992830 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 345. Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurados, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes e achegas. Código SIA 997460 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 346. Declaración Informativa. Subvencións e indemnizacións satisfeitas por entidades públicas/privadas a agricultores ou gandeiros. Código SIA 997538 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 347. Declaración Informativa. Declaración anual de operacións con terceiras persoas. Código SIA 997539 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 349. Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias. Código SIA 992831 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 353. IVE. Grupo de entidades. Modelo agregado. Autoliquidación mensual. Código SIA 997502 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 360-Modelo 361. IVE. Xestión de devolucións de IVE a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o imposto. Código SIA 992833 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 362. IVE. Solicitude de reembolso no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 3 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro). Código SIA 998012 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 363. IVE. Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos Internacionais recoñecidos por España. (Artigo 10, alínea 1 do Real decreto 3485/2000, do 29 de decembro). Código SIA 997519 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 364. Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado (art. 5 do Real decreto 160/2008, do 8 de febreiro) Código SIA 214039 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 365. Imposto sobre o valor engadido. Solicitude de recoñecemento previo das exencións relativas á Organización do Tratado do Atlántico Norte, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado (art. 5 do Real decreto 160/2008, do 8 de febreiro) Código SIA 214040 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 368. Declaración de IVE dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos. Código SIA 202440 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 369. Declaracións de IVE do réxime One Stop Shop (OSS) Código SIA 2844303 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 380. IVE. Operacións asimiladas ás importacións Código SIA 992854 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 390. IVE. Declaración resumo anual. Código SIA 992855 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 410. Pagamento á conta do Imposto sobre os depósitos das entidades de crédito. Código SIA 202094 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 411. Imposto sobre os Depósitos nas Entidades de Crédito Código SIA 202562 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 430. Primas de seguros. Declaración-liquidación. Código SIA 997721 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 480. Primas de seguros. Declaración resumo anual. Código SIA 997718 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 490. Imposto sobre determinados servizos dixitais. Autoliquidación Código SIA 2402101 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 506. II. EE. Solicitude de devolución por introdución en depósito fiscal Código SIA 181870 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 507. II. EE. Solicitude de devolución no sistema de envíos garantidos. Código SIA 184570 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 508. II. EE. Solicitude de devolución polo sistema de vendas a distancia Código SIA 181880 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 510. II. EE. Declaración de operacións de recepción do resto da UE. Código SIA 997321 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 511. II. EE. Notas de entrega Código SIA 997324 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 512. II. EE. Destinatarios de produtos de Tarifa Segunda Código SIA 997323 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 515 e 517. II. EE. Petición de marcas fiscais á Oficina Xestora de Impostos Especiais. Código SIA 997326 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 521. II. EE. Relación trimestral de primeiras materias entregadas. Código SIA 998838 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 522. II. EE. Parte trimestral de produtos a que se refire o artigo 108 ter do Regulamento dos Impostos Especiais. Código SIA 998673 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 524. II. EE. Solicitude de devolución sobre o alcohol e as bebidas alcohólicas Código SIA 991940 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 540. II. EE. Avituallamentos exentos aeronaves. Vendas en ruta Código SIA 997924 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 541. II. EE. Avituallamentos exentos a embarcacións. Vendas en ruta Código SIA 997926 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 542. II. EE. Avituallamentos exentos. Aeronaves Código SIA 997925 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 543. II. EE. Avituallamentos exentos. Embarcacións e operacións de dragado Código SIA 997927 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 544. II. EE. Pagamentos efectuados mediante cheque ou tarxetas de gasóleo bonificado Código SIA 997500 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 545. II. EE. Subministracións de carburantes para relacións internacionais con devolución do imp. hidrocarburos Código SIA 991937 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 546. II. EE. Avituallamento de gasóleo a embarcacións con dereito á devolución do imp. hidrocarburos Código SIA 182120 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 547. II. EE. Relación de aboamentos realizados a retallistas de gasóleo bonificado Código SIA 997501 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 548. Declaración informativa de cotas repercutidas. Código SIA 201358 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 553. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos de viño e bebidas fermentadas Código SIA 997361 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 554. II. EE. Declaración de Operacións en fábricas e depósitos Fiscais de Alcohol Código SIA 997363 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 555. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de Produtos Intermedios Código SIA 997366 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 556. II. EE. Declaración de operacións en fábricas de produtos intermedios (Art.º 32 Lei 38/1992) Código SIA 997367 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 557. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de bebidas derivadas Código SIA 997372 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 558. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de cervexas Código SIA 997373 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 559. II. EE. Impostos sobre alcohol e bebidas derivadas. Réximes de destilación artesanal e de colleiteiro. Código SIA 997907 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 560. II. EE. Imposto sobre a electricidade Código SIA 997376 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 561. II. EE. Imposto sobre a cervexa Código SIA 997377 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 562. II. EE. Imposto sobre produtos intermedios Código SIA 997378 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 563. II. EE. Imposto sobre alcohol e bebidas derivadas Código SIA 997379 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 566. II. EE. Imposto sobre labores do tabaco Código SIA 997382 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 568. Imposto sobre determinados medios de transporte. Solicitude de devolución por revenda e envío de medios de transporte fóra do territorio. Código SIA 997526 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 570. II. EE. Declaración de Operacións en fábricas e depósitos fiscais de Hidrocarburos Código SIA 997384 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 572. II. EE. Solicitude de devolución do imposto sobre hidrocarburos Código SIA 182110 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 576. Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Autoliquidación. Código SIA 997020 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 580. II. EE. Declaración de operacións en fábricas e depósitos fiscais de labores do tabaco Código SIA 997385 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 581. Declaración–Liquidación. Impostos sobre hidrocarburos. Código SIA 997381 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 583/588. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación e pagamentos fraccionados. Código SIA 201287 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 584. Declaración Liquidación. Imposto sobre a produción de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos resultantes da xeración de enerxía nucleoeléctrica. Código SIA 201235 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 585. Imposto sobre o almacenamento de combustible nuclear gastado e residuos radiactivos en instalacións centralizadas. Autoliquidación e pagamentos fraccionados. Código SIA 201236 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 586. Declaración informativa. Gases Fluorados. Código SIA 201517 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 587. Declaración-Liquidación Gases Fluorados Efecto Invernadoiro. Código SIA 201519 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 589. Imposto sobre o valor da extracción de gas, petróleo e condensados. Autoliquidación e pagamento fraccionado. Código SIA 204804 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 590. II. EE. Solicitude de devolución por exportación ou expedición Código SIA 181860 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 591. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Declaración anual de operacións con contribuíntes. Código SIA 202095 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 595. II. EE. Imposto sobre o carbón Código SIA 997928 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 596. II. EE. Declaración anual de operacións realizadas. Imposto sobre o carbón Código SIA 997905 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 602. Taxa pola xestión administrativa do xogo Código SIA 2326402 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 604. Imposto sobre as transaccións financeiras. Autoliquidación Código SIA 2366961 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 611. Declaración Informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava os documentos negociados por entidades colaboradoras. Declaración resumo anual. Código SIA 997719 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 616. Declaración Informativa. Pagamentos en metálico do imposto que grava a emisión de documentos que leve aparellada acción cambiaria ou sexan endosables á orde. Declaración resumo anual. Código SIA 997720 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 650. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición mortis causa. Código SIA 202532 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 651. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Autoliquidación adquisición "ínter vivos". Código SIA 202647 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 655. Imposto sobre Sucesións e Doazóns. Consolidación de dominio por extinción de usufruto. Código SIA 202527 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 681. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos aos que se refire a alínea 3 da disposición adicional sexta da Lei 54/1997. Código SIA 998419 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 682. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos aos que se refire a alínea 4 da disposición adicional sexta da Lei 54/1997. Código SIA 998420 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 683. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos derivados da fabricación de elementos combustibles, incluído desmantelamento de instalacións de fabricación. Código SIA 998421 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 684. Taxa pola prestación de servizos de xestión de residuos radiactivos xerados noutras instalacións. Código SIA 998422 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 685. Taxa sobre apostas e combinacións aleatorias, autoliquidación. Código SIA 998423 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 695. Solicitude de devolución taxa xudicial. Código SIA 201319 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 696. Taxa polo exercicio da potestade xurisdicional nas ordes civil, contencioso-administrativo e social. (Taxa xudicial). Código SIA 997530 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 714. Imposto sobre o patrimonio. Declaración e documento de ingreso. Código SIA 997540 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bens e dereitos situados no estranxeiro. Código SIA 201110 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 763. Autoliquidación do imposto sobre actividades de xogo nos supostos de actividades anuais ou plurianuais. Código SIA 200231 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 770. Autoliquidación de xuros de mora e recargas para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei xeral tributaria Código SIA 2312271 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 771. Autoliquidación de cotas de conceptos e exercicios sen modelo dispoñible na Sede electrónica da AEAT para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei xeral tributaria Código SIA 2299224 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 791. Emprego público. Presentación instancias oposicións. Código SIA 997808 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 791. Representante aduaneiro: Presentación solicitude de admisión ás probas. Código SIA 204666 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 933. Información das CC. AA. sobre gardarías e centros de educación infantil autorizados Código SIA 2844305 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 980. Información dos xuros de mora pagados aos contribuíntes polas CC. AA. Código SIA 2346775 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 981. Subministración de información sobre a prestación por maternidade/paternidade Código SIA 2072687 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 990. Información mensual por parte das CC. AA. sobre familias numerosas ou con persoas con discapacidade a cargo Código SIA 202194 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 991. Declaración informativa de fianzas derivadas do arrendamento de inmobles Código SIA 2824513 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 992. Tributos cedidos sobre o Xogo de Comunidades Autónomas Código SIA 2844306 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 993. Control de deducións autonómicas. Código SIA 201009 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 995. Cesión de Información Urbanística por EELL. Código SIA 998486 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 996. Embargo de devolucións xestionadas pola AEAT. Código SIA 998320 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelo 997. Embargo de pagamentos orzamentarios doutras administracións públicas. Código SIA 998399 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelos 036 e 037. Censo de empresarios, profesionais e retedores - Declaración censual de alta, modificación e baixa e declaración censual simplificada. Código SIA 996998 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelos 518/519/520. II. EE. Declaracións de traballo Código SIA 997906 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelos 600-610-615-620-630. Transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados - Autoliquidación do imposto (tramitación ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria: Ceuta e Melilla e outros supostos). Código SIA 997018 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modelos non vixentes do imposto sobre o valor engadido Código SIA 998321 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modificación da actividade do proxecto. Incentivos Rexionais. Código SIA 993319 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modificación de oficio igual ou superior ao 10% da porcentaxe da axuda concedida ao amparo da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais Código SIA 204776 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modificación de oficio inferior ao 10% da porcentaxe da axuda concedida ao amparo da Lei 50/1985, de 27 de decembro, de incentivos rexionais para a corrección dos desequilibrios económicos interterritoriais. Código SIA 204775 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modificación de proxectos inferior ao 10%. Incentivos Rexionais.. Código SIA 172520 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Modificación de proxectos superior ao 10%. Incentivos Rexionais. Código SIA 172510 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios NIF: Asignación de Número de Identificación Fiscal ás persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica. Código SIA 996922 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Notificación de movemento de mercadorías en depósito temporal (G5) Código SIA 2844307 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Notificación presentación mercadorías de escaso valor (G3) Código SIA 2844308 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Notificacións Código SIA 998289 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Estar ao corrente de obrigas tributarias. Código SIA 998762 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. Código SIA 200236 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Obtención de certificados tributarios de terceiras persoas. Imposto sobre Actividades Económicas. Código SIA 200307 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Oficinas Rexistro Cl@ve outros organismos. Código SIA 202051 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Opción polo réxime de funcións, escisións, achegas non monetarias e troco de valores. Código SIA 200983 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Operador Económico Autorizado Código SIA 997744 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Os meus documentos pendentes de sinatura Código SIA 2311238 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ao Departamento de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 998437 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Dependencias Rexionais de Aduanas e Impostos Código SIA 998478 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outras autorizacións, cuxa competencia corresponde ás Oficinas Xestoras de Impostos Especiais Código SIA 998479 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outras comprobacións censuais. Código SIA 998093 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outras solicitudes, escritos , comunicacións e documentos xenéricos. Código SIA 998618 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outros modelos non vixentes Código SIA 998322 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outros procedementos de Alfándegas Código SIA 214159 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outros procedementos de Recadación Código SIA 215183 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Outros procedementos Xestión Tributaria Código SIA 214089 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Pagamento de débedas con bens do Patrimonio Histórico Español. Código SIA 991999 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Pagamento de impostos. Código SIA 998277 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Pagamento e consultas de Comercio exterior. Código SIA 998268 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Petición de certificacións e copias auténticas de documentos e expedientes custodiados no Arquivo Central. Código SIA 991697 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Poxas de vehículos e outros bens persoais Código SIA 991600 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Premios a teses de doutoramento Código SIA 185160 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentacion de Alegaciones en relación con el Mercado de Tabacos Código SIA 998494 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de alegacións Código SIA 998152 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de alegacións nos procedementos tramitados perante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais. Código SIA 998938 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de Consultas en relación con el Mercado de Tabacos Código SIA 2300208 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de denuncias en relación co Mercado de Tabacos. Código SIA 171320 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de facturas ao cobramento e outros documentos relacionados co cobramento de facturas. Código SIA 201664 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de quejas y sugerencias. FNMT-RCM Código SIA 200233 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de quejas, sugerencias y solicitudes en el Instituto Nacional de Administración Pública Código SIA 200223 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de recursos en el Instituto Nacional de Administración Pública Código SIA 200224 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de recursos en relación co Mercado de Tabacos. Código SIA 998493 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de solicitudes de participación en procesos de selección de Oferta de Empleo Público (OEP), convocados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). Código SIA 200234 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación de solicitudes para las actividades formativas del Instituto Nacional de Administración Pública Código SIA 200222 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación do inventario de existencias por inicio ou cesamento de actividade suxeita réximes especiais do Imposto sobre o valor engadido (IVE). Código SIA 203087 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Presentación doutras comunicacións referentes a reclamacións ou recursos en vía económico-administrativa Código SIA 998153 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Préstamo de documentos de archivo Código SIA 1523399 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento amigable competencia da AEAT. Código SIA 203507 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento censual. Precursores Código SIA 997909 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de comprobación especial de IRPF Código SIA 201290 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de comprobación limitada especial do Imposto sobre a renda dos non-residentes. Código SIA 201297 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de comprobación limitada por Oficinas Xestoras de Impostos Especiais Código SIA 998100 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de comprobación limitada respecto a declaracións aduaneiras. Código SIA 202368 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de comprobación limitada, actuacións de inspección de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 998101 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de comprobacións de carácter formal ROI/REDEME Código SIA 2249762 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de comunicación polas entidades financeiras depositarias de bens mobles e saldos abandonados Código SIA 994615 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de concesión de beneficios tributarios para autoestradas de peaxe Código SIA 991712 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de constrinximento. Código SIA 991998 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de declaración de responsabilidade solidaria Código SIA 992007 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de declaración de responsabilidade subsidiaria Código SIA 992009 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de extinción de débedas de entidades de dereito público mediante deducións sobre transferencias. Código SIA 998272 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de incumprimento. Incentivos Rexionais. Código SIA 993318 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de recadación fronte aos sucesores. Código SIA 992006 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de reclamación contra a desestimación dunha solicitude ou queixa en materia de accesibilidade web. Código SIA 2328523 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de rectificación de declaracións aduaneiras. Código SIA 202369 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de recuperación de axudas de estado en supostos de regularización dos elementos da obriga tributaria afectados pola decisión de recuperación. Código SIA 215158 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de responsabilidade contable Código SIA 1985037 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de revisión sobre dereitos arancelarios. Código SIA 203680 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de verificación de datos para ENS, EXS, declaracións sumarias e manifestos. Código SIA 200486 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de verificación de Datos por Oficinas Xestoras de Impostos Especiais Código SIA 998099 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de verificación de datos respecto a declaracións aduaneiras. Código SIA 202367 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento de verificación especial do Imposto sobre a Renda dos Non-Residentes. Código SIA 201720 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento disciplinario de funcionarios da Administración Xeral do Estado Código SIA 1161247 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento disciplinario do persoal laboral da Administración Xeral do Estado Código SIA 1161402 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento información arancelaria vinculante Código SIA 184020 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento inspector da Oficina Nacional de Xestión Tributaria (ONXT) Código SIA 2844309 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento inspector de comprobación e investigación (contribuíntes en réxime de estimación obxectiva) Código SIA 998120 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento inspector de comprobación e investigación de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 998098 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento inspector de comprobación e investigación. Código SIA 997815 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento para a formulación e tramitación de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte Código SIA 998097 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento para a práctica de liquidacións no ámbito aduaneiro (Artigo 134 RXAT). Código SIA 997929 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento para a presentación de consultas tributarias ao abeiro dos artigos 88 e 89 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. Código SIA 991962 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento para a presentación de queixas e suxestións Código SIA 2350352 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento para a provisión de expendedoría de tabaco e timbre do Estado. Código SIA 171200 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento para o recoñecemento de beneficios fiscais de carácter rogado. Código SIA 200232 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento para reducir signos, índices ou módulos de estimación obxectiva por incendios, inundacións, afundimentos, graves avarías do equipo industrial ou por incapacidade temporal do titular. Código SIA 998087 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador Código SIA 206162 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador abreviado de Xestión Tributaria. Código SIA 992905 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador art. 7 Lei 7/2012 xestionado por inspección Código SIA 201005 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador art.º 7 Lei 7/2012 xestionado por Alfándegas e Impostos Especiais. Código SIA 201307 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 997836 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador de inspección. Código SIA 997858 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador de recadación. Código SIA 997859 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador en materia de estatísticas dos intercambios de bens entre Estados membros da Unión Europea (INTRASTAT). Código SIA 998118 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento sancionador xeral de Xestión Tributaria. Código SIA 997837 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedemento xenérico de revisión. Código SIA 998315 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedimiento de autorización de Almacén Complementario y/o de realización de obras en Expendedurías de Tabaco y Timbre Código SIA 2310922 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedimiento de comunicación de promociones de labores de tabaco Código SIA 2300156 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedimiento de Gestión de la Formación Código SIA 2350868 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Procedimiento de reintegro de Subvenciones recibidas de Fondos Europeos Código SIA 998009 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Programa de formación de titulados universitarios Código SIA 182420 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Propuesta de aceptación de solicitud de adhesión a los distintos compartimentos del FFCCAA por parte de las CCAA Código SIA 687779 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Propuesta de aprobación y rendición de las cuentas anuales del FFCCAA (Fondo de Financiación de las CCAA) Código SIA 687773 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Propuesta de autorización de concesión de avales a las CCAA Código SIA 687755 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Propuesta de autorización de endeudamiento a las CCAA (Comunidades Autónomas) Código SIA 687754 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Propuesta de distribución por compartimentos y determinación de límite máximo a percibir por las CCAA del FFCCAA según acuerdo de la CDGAE Código SIA 687780 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Propuesta de fijación de los objetivos de deuda para las CCAA Código SIA 687756 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Prórroga do prazo do proxecto. Incentivos Rexionais. Código SIA 172560 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Publicidade de situacións de incumprimento relevante das obrigas tributarias. Código SIA 202860 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Queixas e Suxestións xerais ante o Ministerio de Facenda e Función Pública e a Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital Código SIA 991960 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recadación. Cambio de adscrición Código SIA 997921 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recadación. Medidas preventivas. Código SIA 997869 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recadación. Procedemento de reembolso do custo das garantías. Código SIA 997816 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamación económico-administrativa contra actos de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 998121 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamación económico-administrativa contra actos de Inspección Código SIA 998122 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamación económico-administrativa contra actos de Recadación Código SIA 998124 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamación económico-administrativa contra actos de Xestión Tributaria Código SIA 998123 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamación económico-administrativa contra declaración de prescrición do dereito á devolución Código SIA 998125 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamación en materia de contratación (Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero). Código SIA 1161136 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamación en procedemento de adxudicación (Lei 31/2007, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais) Código SIA 998881 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamación previa potestativa ante o Delegado de Protección de Datos de Facenda Código SIA 1986989 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamacións de Responsabilidade Patrimonial do IVMDH Código SIA 215004 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamacións de terceiría de dominio. Código SIA 991997 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamacións de terceiría de mellor dereito. Código SIA 997826 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamacións por responsabilidade patrimonial. Código SIA 991822 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Reclamacións previas á vía xudicial, civil. Código SIA 997827 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recoñecemento da condición de entidade ou establecemento de carácter social. Código SIA 998011 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recoñecemento do dereito ao tipo reducido de IVE do 4% nas operacións relativas a vehículos destinados ao transporte de persoas con discapacidade en cadeiras de rodas ou con mobilidade reducida Código SIA 997798 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recoñecemento exención IVE no marco de relacións diplomáticas, consulares, Organismos Internacionais ou OTAN (non España), por adquisicións fóra do territorio de aplicación do imposto. Código SIA 998299 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación censual Código SIA 200986 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de autoliquidacións de Aduanas e Impostos Especiais. Código SIA 997860 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de autoliquidacións de Xestión Tributaria. Código SIA 992911 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de declaracións de Aduanas e Impostos Especiais. Código SIA 998297 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de declaracións de Xestión Tributaria. Código SIA 998296 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de erros da declaración de prescrición do dereito á devolución. Código SIA 998039 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de erros de actos de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 998042 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de erros de actos de inspección Código SIA 998049 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de erros de actos de Recadación. Código SIA 998061 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de erros de actos de Xestión Tributaria. Código SIA 998037 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rectificación de erros Código SIA 994796 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de Alzada Código SIA 1977421 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de alzada contra as sancións por infracción do art.º 7 Lei 7/2012. Código SIA 201612 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de alzada Código SIA 991558 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de alzada. Dirección Xeral do Catastro Código SIA 998227 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de reposición contra actos de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 998014 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de reposición contra actos de Inspección. Código SIA 998016 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de reposición contra actos de Recadación. Código SIA 998030 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de reposición contra actos de Xestión Tributaria. Código SIA 998015 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de reposición contra declaración de prescrición do dereito á devolución. Código SIA 998031 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso de reposición. Dirección Xeral do Catastro Código SIA 998228 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso especial fundado en causas de nulidad (Ley 9/2017, de 8 de noviembre). Código SIA 998959 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso especial fundado en causas de nulidade, Lei 9/2017, do 8 de novembro de 2017, de contratos do sector público. Código SIA 1161184 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso extraordinario de revisión contra resolución sancionadora Intrastat Código SIA 274453 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso extraordinario de revisión. Código SIA 991592 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recurso potestativo de reposición Código SIA 991557 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recursos e reclamacións en materia de recursos humanos. Código SIA 997810 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Recursos Lei 39/2015 e especiais. Código SIA 998294 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Regularización por falta de presentación do Imposto sobre a Renda dos Non-Residentes Código SIA 201721 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rehabilitación do NIF Código SIA 998091 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Remisión al ICO (Instituto de Crédito Oficial) de las instrucciones necesarias, en función de los ACDGAE, para la formalización de los contratos de préstamo y la realización de las operaciones de pago de las obligaciones de las CCAA Código SIA 687781 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Remisión de expedientes de gestión catastral a los Tribunales económico-administrativos Código SIA 202951 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Remisión de impreso de inscrición no rexistro de operadores a distribuidores maioristas, fabricantes e importadores de labores de tabaco. Código SIA 993476 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Remisión de información a petición de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) (captura de datos CIMCA) Código SIA 687800 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Remisión de información a petición de la SGTPF (Secretaría General del Tesoro y Política Financiera) (captura de datos CIMCA) Código SIA 687801 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Remisión de informes mensuais e anuais de vendas. Código SIA 995121 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Remisión información sobre el cumplimiento de los objetivos de deuda a la IGAE para la emisión de los informes respectivos (art 17.3-4 LOEPSF) Código SIA 687759 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Representante aduaneiro. Devolución das taxas de exame indebidas ingresadas. Código SIA 204668 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Requirimento de información de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 997919 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Requirimento de información de inspección Código SIA 997818 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Requirimento de información de Recadación Código SIA 997868 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Requirimento de información de Vixilancia Aduaneira Código SIA 2447882 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Requirimento de información de Xestión Tributaria Código SIA 998090 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Responsabilidade patrimonial das administracións públicas. Código SIA 991561 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Retención de mercadoría por vulneración de marcas. Código SIA 997740 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revisión de actos nulos de pleno dereito de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 992899 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revisión de actos nulos de pleno dereito de inspección Código SIA 998050 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revisión de actos nulos de pleno dereito de Recadación Código SIA 998059 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revisión de actos nulos de pleno dereito de Xestión Tributaria Código SIA 998046 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revisión de actos nulos de pleno dereito sobre a declaración de prescrición do dereito á devolución. Código SIA 998040 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revocación de certificados de persona física Código SIA 991971 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revocación de certificados de representante administrador único o solidario Código SIA 235097 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revocación de certificados de representante de entidad sin personalidad jurídica Código SIA 235099 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revocación de certificados de representante de persona jurídica Código SIA 235098 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revogación da declaración de prescrición do dereito á devolución Código SIA 998032 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revogación de actos de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 992901 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revogación de actos de inspección Código SIA 998041 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revogación de actos de Recadación Código SIA 998060 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revogación de actos de Xestión Tributaria Código SIA 998047 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Revogación do NIF Código SIA 998092 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réxime de entidades navieiras en función da tonelaxe. Código SIA 991708 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización da utilización da importación temporal, o destino final, o perfeccionamento activo ou o perfeccionamento pasivo en situacións nas que se aplique o art. 163 do Regulamento Delegado Código SIA 210019 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización de depósito distinto do alfandegueiro Código SIA 209991 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización de destino final. Código SIA 997745 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización de instalación para o depósito alfandegueiro de mercadorías Código SIA 209990 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización de transferencia de dereitos e obrigas en destino final (TORO) Código SIA 1523394 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización do réxime de importación temporal Código SIA 210018 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización do réxime de perfeccionamento activo Código SIA 210016 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Réximes especiais: Autorización do réxime de perfeccionamento pasivo Código SIA 210017 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores. Formulario 035 Código SIA 2843094 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistro das sucesións e representacións legais de menores e incapacitados Código SIA 2249758 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistro de operadores de embarcacións de alta velocidade Código SIA 1994412 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistro e obtención de Cl@ve PIN Código SIA 201492 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistro telemático de contratos Código SIA 991581 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Autorización (ou revogación da autorización) de cesión de datos ao ICEX España Exportación e Investimentos para a inclusión no Directorio de Exportadores Españois. Código SIA 998269 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Autorización-Revogación no Censo do Directorio de Comercio Exterior Código SIA 998270 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Rexistro de exportadores rexistrados (REX) Código SIA 214073 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Rexistro de traballadores fronteirizos nas Administracións de Alfándegas e Impostos Especiais da Liña da Concepción. Código SIA 201768 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Solicitude de alta do número de rexistro e identificación de operadores económicos (EORI) ou de asociación EORI-NIF. Código SIA 998185 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Rexistros e censos: Solicitude de inscrición no rexistro de representantes aduaneiros. Código SIA 200974 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Seguimiento del Plan de Acción de Transformación Digital Código SIA 277068 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Servizo de contabilización de retencións de crédito e de obtención do certificado de retención. Código SIA 992025 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Servizo electrónico de descarga de programas de utilidade para a xestión económica do sector público administrativo que a Intervención Xeral da Administración do Estado pon á disposición doutras organizacións públicas. Código SIA 992031 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Servizo electrónico para a remisión de información sobre subvencións públicas á base de datos nacional de subvencións. Código SIA 992024 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Servizo electrónico para a solicitude de designación de representante da Intervención Xeral da Administración do Estado (IXAE) para os actos de comprobación material do investimento. Código SIA 992017 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios SILICIE- Contabilidade de establecementos de Impostos Especiais Código SIA 2249760 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Simuladores Código SIA 998291 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Sistema para a presentación das contas anuais das entidades suxeitas á instrución de contabilidade para a Administración institucional do Estado e a súa rendición ao Tribunal de Contas, por medios telemáticos. Código SIA 992022 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Sistema para a remisión das contas anuais e demais información para as entidades do sector público empresarial e fundacional e a súa rendición ao Tribunal de Contas e a información económico-financeira para remitir á IXAE, por medios telemáticos. Código SIA 998958 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de autorización para importación ocasional Código SIA 2402212 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de certificado de empleado público con seudónimo de Adm. Justicia de Firma Centralizada (Sector Público) Código SIA 2409978 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de certificados AC Componentes Informáticos Código SIA 235102 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de certificados de empleado Público (Sector Público) Código SIA 2409974 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de Certificados de persona física Código SIA 991968 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de Certificados de Representación para administradores únicos o solidarios Código SIA 235083 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de certificados de representante de entidad sin personalidad jurídica Código SIA 991970 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de certificados de representante de persona jurídica Código SIA 991969 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de Extinción de Expendedurías de Tabaco Código SIA 2408687 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud de incrementos de las rentas correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Código SIA 991723 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud del pago de las rentas correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Código SIA 991724 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud del pago de los gastos de comunidad correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Código SIA 995658 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud del pago de los tributos de las Entidades Locales correspondientes a los inmuebles arrendados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Código SIA 991725 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud electrónica para participar en procesos selectivos gestionados por el Instituto Nacional de Administración Pública Código SIA 995156 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitud participación en el concurso unitario de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional Código SIA 010390 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude certificados electrónicos de representante Código SIA 2328189 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de actuacións previas ao levante. Código SIA 203236 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de autorización de punto de venda con recarga. Código SIA 991508 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de baixa como titular Código SIA 998219 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de bolsas para a preparación de probas selectivas de acceso por promoción interna a corpos especiais e especialidades adscritas ao Ministerio de Facenda (MINHAC) e á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Código SIA 772732 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de exclusión do sistema de notificacións electrónicas obrigatorias. Código SIA 998698 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de inscrición de rochos e prazas de estacionamento en pro indiviso Código SIA 998225 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de intervención de marcas Código SIA 997739 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de liquidación de subvención. Incentivos Rexionais. Código SIA 993320 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de nulidade Código SIA 991590 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de remesa das Facendas Forais á AEAT Código SIA 2844310 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de reutilización de información pública Código SIA 201064 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude de subvención de Incentivos Rexionais Código SIA 993174 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitude dun sistema de facturación electrónica. Código SIA 997864 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitudes á autoridade aduaneira non consideradas noutros procedementos Código SIA 998481 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitudes de empleado Público con Seudónimo (Sector Público) Código SIA 2409975 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitudes de información accesible e queixas en materia de accesibilidade web. Código SIA 2328521 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Solicitudes de información tributaria en materia de alfándegas. Código SIA 201244 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Subministración de información a Administracións Públicas para finalidades non tributarias. Código SIA 998306 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Subministración de información a Administracións Públicas para finalidades tributarias. Código SIA 998307 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Subscrición a avisos informativos da AEAT e xestión de dispositivos móbiles Código SIA 214097 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Suspensión do procedemento de recadación. Código SIA 998271 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Taxa de superficie de hidrocarburos. Código SIA 201187 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Taxación pericial contraditoria de Aduanas e Impostos Especiais Código SIA 998138 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Taxación pericial contraditoria de inspección Código SIA 998144 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Taxación pericial contraditoria de Xestión Tributaria Código SIA 998139 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Taxas de superficie de minas. Código SIA 201188 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tramitación de procedementos sancionadores Código SIA 2349916 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tramitación electrónica de expedientes nas relacións entre os órganos xestores e a Intervención Código SIA 992020 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tramitación expedientes de gasto partida 22 922N 877 para la aportación patrimonial al FFCCAA Código SIA 687783 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito Código SIA 997738 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Destinatario autorizado baixo réxime TIR. Código SIA 203650 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Destinatario autorizado de tránsito da Unión/común. Código SIA 203648 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Emprego dun documento de transporte electrónico como declaración de tránsito Código SIA 687300 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Expedidor autorizado de tránsito da Unión/común. Código SIA 203649 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía aérea (nivel I). Código SIA 203651 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Procedementos simplificados propios dos transportes por vía marítima (nivel I). Código SIA 203652 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tránsito: Utilización de precintos de tipo especial Código SIA 203653 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Transmisión de titularidade das expendedoría (mortis causa) Código SIA 998241 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Transmisión de titularidade das expendedorías (inter vivos) Código SIA 175273 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tratamento de accidentes de tráfico no ámbito do Parque Móbil do Estado Código SIA 288011 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tratamento de datos persoais - Regulamento Xeral de Protección de datos Código SIA 1161262 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Tributos Cedidos a las CC. AA. Cuentas de Gestión HAC/805/2004. Código SIA 2241496 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Valixa diplomática Código SIA 182750 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada - Outros Código SIA 997982 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos á conta Código SIA 998034 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos fraccionados I. Sociedades Código SIA 997975 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada - Pagamentos fraccionados IRPF- estimación obxectiva Código SIA 997974 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións e ingresos á conta Código SIA 997979 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións IRPF (Modelo 111). Código SIA 997978 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada - Retencións IRPF (Modelo 190). Código SIA 997977 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada de discrepancias absolutas en modelo 190. Código SIA 201061 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada de discrepancias absolutas no modelo 180. Código SIA 201060 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos / Comprobación limitada. Retencións e ingresos á conta IRNR. Rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente. Código SIA 999098 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de datos/comprobación limitada taxa xudicial. Código SIA 201559 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de los informes anuales sobre el anteproyecto de presupuestos generales en relación al cumplimiento del objetivo de deuda previstos en el ACDGAE de 31/03/2016 Código SIA 687762 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación de obrigas tributarias Código SIA 2264439 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Verificación informes mensuales sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de deuda previstos en ACDGAE 31/03/2016 (Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos) Código SIA 687761 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios VIES Código SIA 998305 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Vinculación a depósito Código SIA 997749 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Xestión de empregados públicos. Código SIA 202301 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Xestión de solicitudes de información non estruturada Código SIA 212887 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Xestión do Convenio CIE-Notific@ Código SIA 2277257 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Xestión recadatoria por conta doutros entes. Código SIA 998319 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Xestións Intrastat Código SIA 997917 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)
Procedimientos/Servicios Xustificación do estatuto comunitario das mercadorías. Código SIA 200485 Tramitación Telemática Tramitación telemática (Abre en nova ventá)

Nueva búsqueda

Buscador

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública