Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Adquisición onerosa de inmobles ou dereitos reais sobre inmobles pola Administración Xeral do Estado

Tipo de procedemento ou servizo
Xestión económica e patrimonial
Materia
Patrimonio
Código SIA
287967
Descrición

Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se acuerda la adquisición del inmueble o derecho real sobre el inmueble

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Dirección Xeral do Patrimonio do Estado (E00126605)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Oficio
Destinatario oficio
 • Cidadán
 • Empresa
 • Administración
Documentación
 • Oferta económica
 • Propuesta de Venta
Prazo de resolución

Non ten

Efecto silencio oficio
Non ten
Órganos de resolución
 • Titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública
Fin vía
Si
Recursos
 • Recurso contencioso-administrativo ante a Sala do contencioso-administrativo da Audiencia Nacional no prazo de 2 meses
 • Recurso Contencioso-Administrativo ante a Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional no prazo de dous meses
Normativa Básica
 • Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
Lugar Presentación
 • Calquera dos rexistros e oficinas aos que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, sen prexuízo do disposto na disposición transitoria cuarta da citada Lei
Fases do procedemento
 • Inicio, Instrucción y Resolución conforme a los artículos 116-118 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Requisitos identificación persoas físicas
Alto: DNI electrónico, outros certificados recoñecidos en soporte HW, coa certificación dunha entidade de certificación acreditada.
Requisitos identificación persoas xurídicas
Alto: DNI electrónico, outros certificados recoñecidos en soporte HW, coa certificación dunha entidade de certificación acreditada.
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada
 • Publicación a efectos de notificación
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública