Datu-babesa

2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuko eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Araudiaren arabera, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa datu pertsonalen tratamenduari dagokionez eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez, eta 95/46/CE Araua baliogabetu zuena (Datu Babesari buruzko Araudi orokorra) Abre nueva ventana (aurrerantzean RGPD) eta Datu Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege OrganikoarenAbre nueva ventana, Datu Babesaren Ordezkari bat derrigorrez izendatu behar da, datu pertsonalak tratatzen dituen agintaritza edo sektore publikoko erakunde orotan.

Ministerio honetan Datu Babesaren Ordezkariaren (DBO) zereginei dagokienez, atxikitako Erakunde Publikoak kanpo, Idazkaritza Tekniko Nagusiak gain hartu ditu eta Subdirección General de Información de Transparencia, Protección de Datos y Servicios Web. burutzen dira.

 • Datu-Babes-Ordezkariaren kontaktu datuak. Subdirección General de Información de Transparencia, Protección de Datos y Servicios Web. Secretaría General Técnica del MINHAC C/ Alcalá, 9. 28071. MADRID. E.mail: DPDHacienda@hacienda.gob.esAbre nueva ventana
 • Interesdunaren eskubideak: interesdunek datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko, baliogabetzeko, tratamendua murrizteko, aurka egiteko eta datuak mugitzeko eskubideak aitortu ahal izango dituzte, RGPDeko 15 eta 22 arteko artikuluetan ezarritakoari jarraiki.
  • Nola aitortu eskubideak: horretarako, tratamenduaren buruari zuzendu beharko zaio bide elektronikoz, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidezAbre nueva ventana , edo lekuan bertan, erregistroen alorreko laguntza bulegoen sarearen bidez (https://administracion.gob.es ).
  • Horrez gain, Datu Babesaren Ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango da, datu pertsonalen tratamenduari eta eskubideak aitortzari buruzko galdera guztiei dagokienez (RGPDko 38.4. art).
  • Con carácter previo a la presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos contra un determinado responsable o encargado de tratamiento del Ministerio de Hacienda, el interesado podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos de Hacienda, quien comunicará al interesado la decisión que se hubiera adoptado.
  • Datu Babesaren Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazioa egiteko eskubidea: C/ Jorge Juan, 6. 28001. MADRID. (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsfAbre nueva ventana).
 • Registro de Actividades de Tratamiento del Ministerio de Hacienda (excluidos los Organismos Públicos adscritos), de conformidad con el Artículo 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Documento PDF Abre nueva ventana(aprox.  4 MB), Documento XLSX Abre nueva ventana(aprox. 197 KB), organizado por responsables de tratamiento.

Bilatzaileaz

Generic bilaketa Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak forma

Banners Destacados

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren informazio garrantzitsua estekak

Egoitza Elektronikoa (Abre nueva ventana)Datu ekonomiko finantzarioak bankua (Abre nueva ventana)Gardentasunaren atariaParte-hartze publikoa arautze-proiektuetan