Accessibilitat

En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal, el Ministeri treballa per garantir que tots els ciutadans -amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i persones grans- que es relacionin amb el departament mitjançant el seu portal a Internet (www.hacienda.gob.es) puguin accedir a la informació i els serveis electrònics en igualtat de condicions, amb independència de les seves circumstàncies personals, mitjans o coneixements.

Aquest lloc web es va posar en marxa el juliol del 2010, revisant el nivell d'accessibilitat vigent en aquell moment (compliment de les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803: 2004, d’acord amb  el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre,Abre nueva ventana pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social)

Des d’aleshores, cada dia es revisa el contingut del web, per garantir que es compleixen tots els requisits d’accessibilitat i de conformitat del W3C, de nivell A i AA de l’UNE 139803:2012, i A i AA de la norma WCAG 2.0, respectivament.

No obstant això, davant la quantitat enorme de documents finals publicats al portal (pdf), ha estat impossible adaptar-los completament a les pautes d'accessibilitat exigibles. De tota manera, es treballa permanentment per assolir-ho.

Si trobeu en aquest web algun contingut (pàgina o document) al qual no hi podeu  accedir, i desitgeu efectuar una consulta, queixa o suggeriment, podeu fer-ho mitjançant un correu electrònic dirigit a: sugerencias.portal@hacienda.gob.esAbre nueva ventana

Si desitgeu presentar una queixa o suggeriment formal, podeu fer-ho a través del procediment de queixes i suggeriments generals davant aquest ministeri, d’acord amb allò que estableix l’article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l’Administració General de l’Estat.

 

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius