Tabakoen merkatua

Tabakoen merkatua neutraltasunean eta lehia askean oinarrituta garatu behar da herrialde guztian. Hori posible da Tabakoen Merkaturako Ordezkariak burutzen dituen arautze- eta babes-eginkizunei esker, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa baitan dagoen Estatuko Administrazio Orokorreko erakunde autonomoa izanik.

  • Erregistro Elektronikoa:

    Tabakoen Merkaturako Ordezkariak Erregistro Elektronikoa dauka hiritarrek, enpresek edo erakunde publikoek helarazi nahi dizkioten jakinarazpenak jasotzeko.

    Erregistro elektroniko honetara sartzeko, egin ezazu Baterako Erregistro Elektronikoaren bidez (REC) esteka honetan: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

    • Bertara sartzeko identifikazio elektronikoa beharrezkoa da: Cl@ve, ziurtagiri elektronikoa edo NAN elektronikoa.
    • Formularioaren "Organismo destinatario" eremuan balioa adierazi: Tabakoen Merkaturako Ordezkaria.

TABAKOAREN PRODUKTUETAKO TRAZABILITATEA ETA SEGURTASUN NEURRIAK

2014/40/EB Arauaren 15 eta 16. artikuluek Europa Batasuneko Estatuei Europa Batasunean fabrikatzen edo merkaturatzen diren tabako produktuen erregistro eta jarraipen sistema bat abian jartzera behartzen die. Horren arabera, ontzi guztiak markatu beharko dira nahita nahiez identifikazio kode bakarrarekin eta operadore eta instalazio guztiei erregistratuta izatera behartuko die. Horri dagokionez, tabako produktuen mugimendua trazatu beharko dute hornikuntza katean zehar kontsumitzailearen eskura jarri arte. Era berean, produktuek osagarrizko segurtasun neurriak barne hartu beharko dituzte, zigilatze fiskaletan ezarrita. Xedapen horiek zigarroei eta biltzeko txikitutako tabakoari eragingo die 2019ko maiatzaren 20tik aurrera eta gainontzeko tabako produktuei 2024ko maiatzaren 20tik aurrera.

Trazabilitateari dagokion guztia Europa Batasunaren bidez garatu zen, tabako produktuetarako trazabilitate sistema bat ezartzeko eta funtzionatzeko arau teknikoei buruzko (EB) 2018/574 Exekuzio Araudiaren bidezAbre nueva ventana. Bestalde, segurtasun neurriak (EB) 2018/576 Exekuzio Erabakiaren bidez garatu zirenAbre nueva ventana, tabako produktuei aplikatzen zaizkien segurtasun neurrien arau teknikoei buruzkoa. Bai 2018/574 Exekuzio Araudia eta bai 2018/576 Exekuzio Erabakia bere elementu guztietan zuzenean aplikagarriak eta derrigorrezkoak dira.

2014/40/EB Araudia Espainiako ordenamendu juridikora igaro zen, ekainaren 9ko 579/2017 Errege Dekretuaren bidezAbre nueva ventana. Beraren bitartez, araupetzen dira tabako produktuen eta lotutako produktuen fabrikatze, aurkezpen eta merkaturatzeari dagokion zenbait alderdi, eta bertako 21 eta 22. artikuluetan trazabilitatea erregulatzen da eta tabako produktuen segurtasun neurriak ezartzen dira.

Errege Dekretu honek Ogasun Ministerioari tabako produktuen trazabilitate arloei eta segurtasun neurriei dagozkien eskuduntzak esleitzen dizkio eta, zehazki, Tabako Merkaturako Ordezkariari kontrol eta ikuskaritzarekin lotutako zeregin guztiak egokitzen dizkio.

2018ko abenduaren 22an HAC/1365/2018 Agindua argitaratu zen abenduaren 12ko Estatuko Aldizkari Ofizialean. Beraren bidez, ontzat eman ziren tabako produktuen trazabilitate arau teknikoei eta segurtasun neurriei dagozkien arau teknikoak, ekainaren 9ko 579/2017 Errege Dekretuaren 21 eta 22. artikuluak garatzekoAbre nueva ventana. Azken honen bidez, tabako produktuen eta lotutako produktuen fabrikatzeari, aurkezpenari eta merkaturatzeari buruzko zenbait alderdi araupetzen da. Agindu horren bidez, Espainian trazabilitate sistema eta segurtasun neurriak ezartzeko beharrezko alderdiak zehaztu dira.

EMISOR DE IDENTIFICACIÓN (ID) DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD EN ESPAÑA: FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

Se ha designado a la Entidad Pública Empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda como emisor de ID competente en todo el territorio nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/574 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, relativo a las normas técnicas para el establecimiento y el funcionamiento de un sistema de trazabilidad para los productos del tabaco.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL EMISOR DE ID: “1E”

El código de identificación único de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda como emisor de ID es “1E”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/574 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, relativo a las normas técnicas para el establecimiento y el funcionamiento de un sistema de trazabilidad para los productos del tabaco.

TRAZABILITATEARI ETA SEGURTASUN NEURRIEI BURUZKO OSAGARRIZKO INFORMAZIOA

Gaur egun Europa Batzordeko atarian web Abre nueva ventanagune bat eskura dago (ingelesez bakarrik), eguneratutako informazioarekin. Bertan, horrez gain, trazabilitateari buruzko Eskuliburu bat argitaratu da gaztelerazAbre nueva ventana.

Tabako Merkatuetarako Ordezkariak laster, web gune honen bidez, osagarrizko informazioa argitaratuko du merkatuko operadore guztiei betebeharrak betetzeko bidea errazteko eta tabako produktuen trazabilitate sistema ezartzeko laguntza eskaintzeko.

RECORDATORIO CONTROL VENTA DE TABACO A MENORES DE EDAD  

El Comisionado para el Mercado de Tabacos recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, está prohibida la venta o entrega a personas menores de dieciocho años de productos del tabaco, así como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar.  

Asimismo, se recuerda que la red minorista de Expendedurías de Tabaco y Timbre asume, entre otras importantes funciones, la de la observancia de la normativa sanitaria de prohibición de venta de productos de tabaco a menores, estando tipificado expresamente su incumplimiento como infracción grave en la normativa sectorial del mercado de tabacos.

Bilatzaileaz

Generic bilaketa Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak forma

Banners Destacados

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren informazio garrantzitsua estekak

Egoitza Elektronikoa (Abre nueva ventana)Datu ekonomiko finantzarioak bankua (Abre nueva ventana)Gardentasunaren atariaParte-hartze publikoa arautze-proiektuetan