Accesibilidade

En cumprimento dos principios de accesibilidade e deseño universal, o Ministerio traballa para garantir que todos os cidadáns -con especial atención ás personas con algún tipo de discapacidade e maiores- que se relacionen co departamento a través do seu portal en internet (www.hacienda.gob.es) podan acceder á información e os servizos electrónicos en igualdade de condicións, con independencia das súas circunstancias persoais, medios e coñecementos.

Este sitio web púxose en marcha en  xullo de 2010 e nesa data fíxose a revisión do nivel de accesibilidadd vixente naquel momento (cumprimento das prioridades 1 e 2 da Norma UNE 139803:2004, consonte ao disposto no Real decreto 1494/2007, do 12 de novembroAbre nueva ventana, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social).

A partir da devandita data lévase a cabo unha revisión diaria do contido web novo ou modificado a fin de asegurar o cumprimento dos requirimentos de accesibilidade que actualmente son os de nivel A e AA da UNE 139803:2012 e, por conseguinte, dos requisitos de conformidade do W3C (A e AA da norma WCAG 2.0).

Porén, dada a enorme cantidade de documentos finais (pdf) publicados no portal, foi imposible a adaptación completa dos mesmos ás pautas de accesibilidade esixibles. Non obstante trabállase de forma permanente ao obxecto de facer totalmente accesible este fondo documental.

Si encontrara en este sitio web algún contenido (página o documento) al que no pudiera acceder, o deseara efectuar cualquier consulta, queja o sugerencia con relación a la accesibilidad del mismo puede presentarla a través del correo electrónico sugerencias.portal@hacienda.gob.esAbre nueva ventana.

Se desexa formular unha queixa ou suxestión formal, deberá optar por presentala a través do procedemento de “Queixas e suxestións Xerais”, ante este Ministerio, conforme ao establecido no artigo 15 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se regula o marco xeral para a mellora da calidade na Administración xeral do Estado.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos