Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Entidades Locales. Base de datos general de EE. LL.: captura de información.

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Finançament Entitats Locals
Codi SIA
991984
Descripció

Actualització (altes, baixes i modificacions) dels registres corresponents als ens dependents o vinculats a les entitats locals (organismes autònoms, societats mercantils, fundacions, etc.)

Òrgan responsable de la tramitació
SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local (E04995702)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Interesado
Destinatari interessat
  • Administració
Documentació
  • Còpia de la disposició normativa que dóna lloc a la variació a la Base de Dades General d'Entitats Locals.
Termini de resolució

No té

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
  • Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales
Fi via
No
Recursos
  • No procede
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Lloc presentació
  • Electrónica y Presencial en Delegaciones de Economía y Hacienda
Fases del procediment
  • Enviament d’una còpia de la disposició normativa que genera la variació a la base de dades general d’entitats locals i registre de les dades a l’aplicació de l’oficina virtual.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
  • Usuari i contrasenya
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Sujeto a tasas
No
Más información del procedimiento
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública