Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Entidades Locales. Participación en tributos del Estado: liquidación definitiva.

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Finançament Entitats Locals
Codi SIA
991548
Descripció

Determinar la liquidación definitiva de la participación en los Tributos del Estado de las Corporaciones Locales.

Producto final: Publicación del resultado final en Internet de acceso libre

Òrgan responsable de la tramitació
SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local (E04995702)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Oficio
Destinatari ofici
  • Administració
Documentació
  • Certificació, dels dos exercicis anteriors, de la recaptació de l’IBI, l’IAE i dels impostos sobre els vehicles; certificació de les bases imposables, de les altes i de les quotes de l’IAE, segons la LPGE (entitats locals, règims variables) / document d’i
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci ofici
No té
Òrgans de resolució
  • SGFAL
Fi via
Si
Recursos
  • Con carácter previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo, el requerimiento a que se refiere el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Normativa Bàsica
Lloc presentació
  • Electrónica y Presencial
Fases del procediment
  • Conforme a las normas recogidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
  • Certificat electrònic
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Practica notificaciones
  • Publicació a efectes de notificació
Sujeto a tasas
No
Más información del procedimiento
Nivell d'interactivitat
Nivell 3: Baixar i enviar

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública