Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPresidència Espanyola Consell de la Unió Europea PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Comunidades Autónomas. Inventario de entes: captura de información.

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Finançament Comunitats Autònomes
Codi SIA
991967
Descripció

Permetre que els responsables autoritzats de les comunitats autònomes i de les ciutats amb estatut d’autonomia puguin actualitzar els registres dels seus ens dependents.

Òrgan responsable de la tramitació
SecretarIa General de Finançament Autonòmic i Local (E04995702)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Interesado
Destinatari interessat
  • Administració
Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
  • No escau.
Fi via
No
Recursos
  • No escau.
Normativa Bàsica
  • Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 10 de abril de 2003
  • Real Decreto Legislativo 2/2007 de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
  • Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, modificada por Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo. (DEROGADAS).
Lloc presentació
  • No escau.
Fases del procediment
  • No escau.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
  • Usuari i contrasenya
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública