Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Exercici del dret d'accés a informació pública

Tipus de procediment/servei
Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions
Matèria
Drets ciutadans
Codi SIA
2260421
Descripció

Obtención de información relativa a la actividad pública.

Òrgan responsable de la tramitació
Secretaria General Tècnica (E04935203)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
 • Empresa
Termini de resolució

1 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
 • L'òrgan competent en que el seu poder obri la informació sol·licitada per l'interessat
Fi via
Si
Recursos
 • Reclamació prèvia de caràcter potestatiu davant el CTBG, en el termini d'un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat, segons l'article 24.2 de la Llei 19/2013. Recurs Contenciós Administratiu directament, sense perjudici de la interposició de la reclamació potestativa, segons l'article 20.5 de la Llei 19/2013.
 • Recurso Contencioso Administrativo directamente, sin perjuicio de la interposición de la reclamación potestativa, según el artículo 20.5 de la Ley 19/2013.
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
 • Preferentment per via electrònica, a través del Portal de Transparència, obligatori per a les persones jurídiques (article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques). Per a la persones físiques podran triar el mitjà amb el qual es comunicaran amb les Administracions Públiques (article 14.1 de la Llei 39/2015)
 • Preferentemente por vía electrónica, a través del Portal de Transparencia, obligatorio para las personas jurídicas (artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas). Para la personas físicas podrán elegir el medio con el que se comunicarán con las Administraciones Públicas (artículo 14.1 de la Ley 39/2015)Preferentment per via electrònica, a través del Portal de Transparència, obligatori per a les persones jurídiques (article 14.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques). Per a la persones físiques podran triar el mitjà amb el qual es comunicaran amb les Administracions Públiques (article 14.1 de la Llei 39/2015)
Fases del procediment
 • Presentació de la sol·licitud a través del Portal de Transparència o per altres mitjans, en la Unitat d'Informació de Transparència relacionada amb la matèria. Assignació a l'òrgan competent. Resolució de l'òrgan competent conforme a l'establert en l'article 20 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Requisitos identificación personas físicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Requisitos identificación personas jurídicas
Alt: DNI electrònic, altres certificats reconeguts en suport HW, amb la certificació duna entitat acreditada
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • D’altres
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
Sujeto a tasas
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública