Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Sistema per a la presentació dels comptes anuals de les entitats subjectes a la instrucció de comptabilitat per a l’Administració institucional de l’Estat i la rendició d’aquests comptes al Tribunal de Comptes, per mitjans telemàtics.

Tipus de procediment/servei
Gestió econòmica i patrimonial
Matèria
Interventora
Codi SIA
992022
Descripció

Sistema per a la presentació dels comptes anuals de les entitats subjectes a la instrucció de comptabilitat per a l’Administració institucional de l’Estat, tant els que estiguin en fase de formulació com els que estigui en fase d’aprovació (en aquest darrer cas, s’han de presentar juntament amb l'informe d'auditoria), i la rendició d’aquests comptes al Tribunal de Comptes per mitjans telemàtics.

Òrgan responsable de la tramitació
Intervenció General de l'Administració de l'Estat (E00127405)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Interesado
Destinatari interessat
  • Administració
Documentació
  • Comptes anuals de les entitats subjectes a la instrucció de comptabilitat de l’Administració institucional.
Termini de resolució

No té

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
  • No escau.
Fi via
No
Recursos
  • No en té.
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
  • No en té.
Fases del procediment
  • A través de l’aplicació RED.coa, accessible per als usuaris autoritzats i registrats prèviament a l’oficina virtual de l’Administració pressupostària: cal anar a www.pap.minhap.gob.es, i triar el canal d’accés als sistemes d’informació.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
  • Certificat electrònic
Integrado en Clave
$Resources:labelNoProcede;
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Cercador

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública