Qualitat i Cartes de servei

El Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l'Administració públicaAbre nueva ventana (PDF, aprox. 96,52 KB), recull el marc regulador de les mesures que impulsen la millora de la qualitat dels serveis públics de l'Administració general de l'Estat. Mitjançant la instrucció de 25 de juliol de 2007 referent a les actuacions de millora de la qualitat dels serveis públics en l'àmbit del Ministeri d'Economia i Hisenda Abre nueva ventana(PDF, aprox. 77 KB), es duu a terme la regulació dels compromisos de qualitat assumits per aquest departament, reflectits en mesures com ara l'elaboració de cartes de serveis, la regulació d'un sistema de queixes i suggeriments o els premis de qualitat.

Cartes de Servicios

Cartes de Serveis Electrònics

Mesures de qualitat

Informes de qualitat

 

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius