Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Declaració d'accessibilitat

El Ministeri d'Hisenda s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembreS’obre en una finestra nova, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112 / 2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d'accessibilitat és vàlida per al lloc web https://www.hacienda.gob.es (els subdominis d'aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d'accessibilitat).

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment d'acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, per la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

  1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podria haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en els continguts HTML com en els documents finals, publicats després del 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la seva revisió d'accessibilitat.
  2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
  3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: Hi ha arxius ofimàtics en PDF o en altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Això també pot concernir continguts elaborats per tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control del responsable d'aquest lloc web.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 2 de novembre de 2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Darrera revisió de la declaració: 22 de març de 2024.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d'accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d'accessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d'informació accessible i queixesS’obre en una finestra nova de l'article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre

Les comunicacions, sol·licituds d'informació accessible i queixes ha de dirigir-les a la Subdirecció General de Coordinació de la Informació, Dades, Serveis Web i Transparència. (Secretaria General Tècnica), com a unitat responsable dels continguts d'aquest lloc web.

Procediment d'aplicació

A través d'aquest procediment podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamacióS’obre en una finestra nova, que ha de dirigir a la Subdirecció General de Coordinació de la Informació, Dades, Serveis Web i Transparència. , com Unitat responsable d'accessibilitat d'aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d'aquesta Unitat, al superior jeràrquic d'aquesta

Contingut opcional

La versió actual d'aquest lloc web és del juliol del 2015. En aqueixa data es va revisar el nivell d'accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d'aquesta data, es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i dels documents finals publicats, a fi d'assegurar el compliment dels requeriments d'accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2022, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Addicionalment, aquest lloc web és revisat per l'Observatori d'Accessibilitat Web, amb una última revisió al juny 2022.

Per facilitar l'accessibilitat s’adopten, entre d’altres, les mesures següents:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l'hipervincle
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Podeu consultar a la pàgina d'Avís Legal per a quins navegadors i quines versions està optimitzat aquest lloc web.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius