Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Declaració d'accessibilitat

El Ministeri d'Hisenda s'ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembreAbre nueva ventana, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112 / 2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d'accessibilitat és vàlida per al lloc web https://www.hacienda.gob.es (els subdominis d'aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d'accessibilitat).

Situació de compliment

Aquest lloc web està parcialment d'acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, per la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

  1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podria haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en els continguts HMTL com en els documents finals, publicats després del 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament, pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics o taules complexes.
  2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
  3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: Hi ha arxius ofimàtics en PDF o en altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 14 de novembre de 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Darrera revisió de la declaració: 03 de abril de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2 a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Sotsdirecció General d'Informació de Transparència, Protecció de Dades i Serveis Web (Secretaria General Tècnica), com a unitat responsable d'accessibilitat del Ministeri d'Hisenda.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació previst a l'article 13 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

La versió actual d'aquest lloc web és del juliol del 2015. En aqueixa data es va revisar el nivell d'accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d'aquesta data, es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i dels documents finals publicats, a fi d'assegurar el compliment dels requeriments d'accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Addicionalment, aquest lloc web és revisat per l'Observatori d'Accessibilitat Web, amb una última revisió al novembre de 2019.

Per facilitar l'accessibilitat s’adopten, entre d’altres, les mesures següents:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l'hipervincle
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Podeu consultar a la pàgina d'Avís Legal per a quins navegadors i quines versions està optimitzat aquest lloc web.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública