Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Model 236 Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers

Tipus de procediment/servei
Tributària
Matèria
Imposts
Codi SIA
2509738
Descripció

Nova declaració informativa sobre informació de la utilització a Espanya dels mecanismes transfronterers de planificació fiscal a què es refereix l'apartat 1.c) de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Es complirà aquesta obligació amb la presentació del model 236.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Interesado
Destinatari interessat
  • Ciutadà
  • Empresa
Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
  • Agència Estatal d'Administració Tributària
Recursos
  • No en té
Normativa Bàsica
Lloc presentació
  • Seu electrònica de l'Agència Tributària i servei web
Fases del procediment
  • Una vegada presentada la declaració no hi ha fases de tramitació
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
  • DNI electrònic
  • Certificat electrònic
  • Clave PIN
Integrado en Clave
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius