Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Seleccione idioma EU

Legezko abisua

www.hacienda.gob.es, guneko Internet jabaria Ogasun Ministerioko jabetza da, eta ohar lega honetan hura erabiltzeko eta sartzeko baldinntza orokorrak biltzen dira.

Web gune hau erabiltzeko baldintza orokor hauek espresuki eta erabat onartu behar dira, erabiltzailea gune horretara sartzerakoan argitaratutako bertsioan adierazita, web guneko zenbait edukitan edo zerbitzutan aplikatu daitzkeen baldintza partikularrak alde batera utzi gabe. Nolanahi ere, informazioa eta zerbitzuak ez dira berehala eguneratzen, beraz, bertan desfaseak existitu daitezke. Egiaztatu beti arren bertan bildutako informazioa, zerbitzuak eta edukiak indarrean daudela eta zehatzak direla.

 • Web ataria erabiltzeko baldintza orokorrak

  Web gune honen eta postontzietan planteatutako galderen erantzuen bidez lortutako informazioak informazio orokorreko eta hiritarrarenganako arreta izaera dauka, otsailaren 9ko 208/1996 Errege Dekretuaren 4. artikuluan ezarritako baldintzei jarraiki, administrazio informazioaren eta hiritarrarenganako arretarako zerbitzuak araupetzen dituena, beraz, ezingo da, inolaz ere, efektu juridiko loteslerik eratorri.

  Web une honen prestazioak hobetzeko helburuarekin, Ministerio honek, edozein unetan eta erabiltzaileei aurretik ohartarazi gabe, web gune honen aurkezpena, konfigurazioa, zehaztapen teknikoak eta zerbitzuak alde baterako zabaltzeko edo eten egiteko eskubidea dauka, alde bakarreko eran.

  • Bertsio eleanitza

   Ministerioko web ataria Espainian, dagozkien lurraldeetan, ofizialak diren hainbat hizkuntzatan itzulita dago, 1978ko Espainiako Konstituzioaren 3. artikuluan eta Autonomia Estatutuetan ezarritakoari jarraiki. Hizkuntzak katalana, euskara eta galegoa dira. Baita atzerriko hizkuntza batean ere (ingelesa)

   Atari honen edukia sakontasun maila desberdinetan itzulita dago. Itzulpenetik atariko Home ataleko Prentsa kanala eta Nabarmendua eta Gaurkotasuna sailak kendu dira, bertan planteatutako aldaketak berehala ematen direlako, eta baita arau juridikoak ere.

   Hitzarmenei buruzko ingeleseko bertsioari dagokionez, web atari honetan agertzen diren ezarpen bikoitza saihesteko, informazio izaera hutsa dute, ez delako Kanpo Gaietarako Ministerioaren Hitzarmenetako Bulegoak duen bertsio ofiziala.

   Web gune honen edukiak, jatorrian, gazteleraz idatzi dira, eta horiek egokitzapenerako itzuli dira. Horretarako itzulpen automatikorako erremintak erabili dira katalana eta galegoaren kasuan, beraz, akatsak egonn daitezke. Ohartarazten da, izaera orokorrarekin, gaztelerazko eta beste hizkuntzetako bertsioen artean desfaseak egon daitezkeela, horiek itzultzeko prozesutik eratorrita.

   Ministerio honek espresuki debekatzen du "framings" burutzea edo hirugarrenek atariko diseinua, jatorrizko konfigurazioa edo edukiak aldatzen duten bestelako mekanismoak erabiltzea.

  • Ogasun Ministerioko web atariaren diseinua, logoak eta bestelako irudiei dagokien jabetza intelektualarekiko eta industrialarekiko eskubidea. Frameak

   Bai atariko diseinua eta bai bere iturri kodeak, logoak, markak eta bertan agertzen diren gainerako ikur bereizgarriak Ministerio honenak edo bere erakundekoak dira eta dagozkien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideekin babestuta daude. Babes honek, era berean, bertan bildutako irudiei eragiten die ere.

   Erabat debekatzen da hura erabiltzea, kopiatzea, banatzea, publikoki jakinaraztea, eraldatzea edo bestelako antzeko jarduera, Ministerio honek espresuki baimendu izan ezik. Atari honen atal honetan zehaztutako elementuak erabiltzeko lizentzia, erabiltzaileari emandakoa, erabiltzailea aipatutako edukia deskargatzeko eta hura modu pribatuan erabiltzeko soilik da, baldin eta edukiak osorik mantentzen badira.

   Ministerio honek hirugarrenen jabetza intelektual eta industrialeko eskubideekiko errespetua aitortzen du; horregatik, atal hau zure eskubideak hausten ari dela uste baduzu, eskertuko genizuke gurekin harremanetan jartzea atariaren webmaster-en bidez, posta elektronikoaren hurrengo helbidean: sugerencias.portal@hacienda.gob.es

   Ministerio honek espresuki debekatzen du "framings" burutzea edo hirugarrenek atariko diseinua, jatorrizko konfigurazioa edo edukiak aldatzen duten bestelako mekanismoak erabiltzea.

  • Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

   Ohar legal hau osatzen duten baldintzak interpretatzerakoan eztabaida edo gaztazka sortuz gero, edo atari honetako zerbitzuekin lotutako edozein konturako, lege aplikagarria Espainiakoa izango da. Ataria bisitatzeak edo bertako zerbitzuak erabiltzeak eragin litzakeen edozein auzi ebazteko, Ministerio honek eta erabiltzaileak adostuko dute erabiltzailearen helbideko epaileei eta epaitegiei men egitea, baldin eta Espainiako lurraldean kokatuta badago.

 • Informazioa berrerabiltzeko baldintza orokorrak

  • Baldintza orokorren derrigortasuna

   Baldintza orokor hauek etengabe eskuragarri daude www.datos.gob.es/avisolegalIreki leiho berrian , gunean eta edozein eragile berrerabiltzailerekin lotura sortuko dute haien mende dauden dokumentuak erabiltzeagatik bakarrik. Ondorio hauetarako, eragile berrerabiltzaile joko da sektore publikoaren informazioa berrerabiltzen duen edozein pertsona fisiko zein juridiko, bai merkataritza helburuetarako eta bai merkataritzakoak ez direnetarako.

  • Berrerabilpenerako baimena eta jabetza intelektualeko eskubideen lagapen ez esklusiboa

   Baldintza orokor hauek horien mende dauden dokumentuak berrerabiltzeko baimena ematen dute, merkataritza helburuetarako eta merkataritzakoak ez direnetarako. Berrerabilpentzat jotzen da Estatuko Administrazio Nagusiaren organoen etaestatuko sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzko urriaren 24ko 1495/2011 Errege Dekretuaren 1.2. artikuluan aipatutako sektore publikoaren gainerako entitateen eskutan dauden dokumentuen erabilpena, pertsona fisiko zein juridikoen eskutik, merkataritzako helburuetarako eta merkataritzakoak ez direnetarako, baldin eta aipatutako erabilerak ez badu administrazio jarduera publikorik eratzen. Baimendutako berrerabipenak, modu ilustratiboan, honako jarduerak hartzen ditu barne: informazioa kopiatzea, zabaltzea, aldatzea, egokitzea, ateratzea, berrantolatzea eta konbinatzea.

   Ezarritako dokumentu kontzeptua sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legeko 3. artikuluaren 2. atalean ezarritakoa da, beraz, mota orotako informazioa hartzen du barne, bere euskarri materiala edo elektronikoa edozein izanda ere, eta baita bere erabilitako adierazpen grafikoa, soinu adierazpena edo irudia edozein izanda ere, beraz, ondorioz, bere datuak ere hartuko dira barne, maila bereizietan edo "gordinean".

   Baimen honek, era berean, jabetza intelektualeko eskubideen doako lagapena eta ez esklusiboa ere berekin dakartza, aipatutako dokumentuei dagokienez, beraz, baimendutako berrerabilpen jarduera garatu ahal izateko kopia, banaketa, jakinarazpen publiko edo eraldatze lanak baimenduko dira, edozein modalitatetan eta edozen formatupean, mundu guztiarentzat eta Legeak onartutako gehienezko epeaz.

  • Berrerabilpenerako baldintza orokorrak

   Horien mende dauden dokukmentuak berrerabiltzeko honako baldintza orokorrak aplikatuko dira:

   • Informazioaren esanahia desnaturalizatzea debekatuta dago.
   • Berrerabiltzeko dokumentuen iturria aipatu behar da. Aipamen hori honela egin ahal izango da: "Datuen jatorria: Ogasun Ministerioa".
   • Berrerabili behar diren dokumentuak eguneratu diren azken data aipatu behar da, baldin eta jatorrizko dokumentuaren barne badago.
   • Ezingo da iradoki edo adierazi berrerabilitako informazioaren titular den Ministerio honek egindako berrerabilpenean parte hartzen, babesten edo haren alde egiten duela.
   • Kontserbatu behar dira, aldatu eta ezabatu gabe, hala dagokionean, berrerabiltzeko eskuragarri jarritako dokumentuak barne hartutako eguneratze datari eta berrerabilpen baldintza aplikagarriei buruzko metadatuak.
  • Erantzukizun salbuespena

   Erabiltzaileek edo berrerabilpeneko eragileek datu multzoak euren kontura eta ardurapean erabiliko dituzte eta hirugarrenen aurrean horiek izango dira erantzule bakarrak, berrerabilpen horretik eragindako kalteak direla eta.

   Ministerio honek ez du bere gain hartuko eragile berrerabiltzaileek bertako informazioarekiko egiten duten erabileraren erantzukizunik, ezta ere kalte ekonomikoak, materialak edo datuetan,  zuzenean edo zeharka eragin ditzaketen galera ekonomikoen erantzukizunik, berrerabilitako informazioa erabiltzearen eraginez.

   Ministerio honek ez du bermatzen berrerabili daitezkeen dokumentuak eten gabe eskuragarri egongo direla, ezta edukiari edo erari dagokienez ere, eta ez du gain hartuko bertako edukian atzemandako akatsen edo adierazi gabeko edukiaren erantzukizunik.

  • Eragile berrerabiltzailearen erantzukizuna

   Eragile berrerabiltzaileak men egin beharko dio sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzko araudi aplikagarriari, azaroaren 16ko 37/2007 Legearen 11. artikuluan aurreikusitako zehapen araubidea barne, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzkoa.

 • Nabigazioaren pribatutasuna       

  • Izaera pertsonaleko datuen babesa

   Web honen postontzietako eta harpidetzetako zerbitzuetan eskatutako datu pertsonalak tratatuko dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679Ireki leiho berrian Araudian ezarritakoaren arabera, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez (Datu babesaren araudi orokorra) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, Datu Pertsonalen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzkoaIreki leiho berrian

  • Datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta tratamenduari aurka egiteko eskubideak Ireki leiho berrianaitortu ahal izango dituzu. Horretarako, tratamenduaren erantzulearengana zuzendu beharko zara, edo erregistroen esparruko laguntza bulegoen sarearen bidez (https://administracion.gob.esIreki leiho berrian).

   Kontsultatu gaiari buruzko informazio gehiago eta saileko Datu Babeserako Ordezkariarekin Harremanetan jartzeko datuak, atari honetako datu babeserako kanalean.

  • Gunearen erabileraren estatistikak

   Ministerio honen web atariak Google Analytics zerbitzua erabiltzen du estatistika izaerako txostenak osatzeko helburu bakarra eta esklusiboarekin. Google Analytics zerbitzuaren erabilerak ez du inolako javascript fitxategirik deskargatzen, ezta cookie-rik sortu ere erabiltzailearen ordenagailuan. Google Analytics zerbitzura bidalitako informazioa, beti gure zebitzarietatik, aurretik anonimizatu egin da.

  • Cookie politika

   hacienda.gob.es web guneak cookie-ak erabiltzen ditu (zerbitzariak orrira sartzen denari bidaltzen dizkion informazio artxibo txikiak) erabiltzaileak Web guneetako zuzen erabili eta ikusi ahal izateko:

   • Jabetza: Propioak
   • Cookie teknikoak:
    • JavascriptEnabled (saioa amaitzerakoan)
    • WSS_FullScreenMode (saioa amaitzerakoan)
    • Kultura (iraunkorra)
    • ASP.Net_Session_Id (saioa amaitzerakoan)
   • Helburua:
    • Ea javascript exekutatu daitekeen ala ez adierazten du
    • Erabiltzaileak nabigatzerakoan erabilitako pantaila modua
    • Nabigatzailearen kultura
    • Erabiltzailearen saioa

   Kaltetutako web gunearen funtzionaltasunak, cookie teknikoak ezabatuz gero:

   • Atarien bilatzaile orokorra.
   • Bilaketa emaitzak dituzten orriak.
   • Bilaketa emaitzen orrialde-zenbakitzea.
   ​ ​
  • Estekak eta hiperestekak

   Ogasun Ministerioaren atariak hirugarrenen web gunetara jotzeko estekak ditu, baina horien pribatutasun politikak ez dagozkio ministerio honi. Aipatutako web gunetara sartzerakoan, zuk erabaki dezakezu bertako pribatutasun eta cookie politikak onartzen dituzun ala ez. Izaera orokorrarekin, Interneten nabigatzen baduzu, hirugarrenen cookie-ak onartu edo uko egin diezaiekezu, zure nabigatzailearen konfigurazio aukeretatik.

   Ministerio honek ez du gain hartuko aipatutako hirugarrenen guneetan ager litezkeen edukiaren, informazioen edo zerbitzuen erantzukizunik, orri horiek jabea ez delako, eta ez du bertako edukiak errebisatuko, beraz, horiek izaera informatibo hutsa edukiko dute eta ez dute aipatutako edukien pertsona edo entitate titularrekin edo aurkitzen diren guneekin inolako erlaziorik izango.

   Jabari propioaren estekari dagokionez, hiperesteka bat egoteak ez du inolaz ere Ministerio honen eta ezartzen den web orriaren jabearen arteko harremanik sortzen, ezta Ministerio honek bertako edukiak edo zerbitzuak onartzen eta ontzat ematen dituela adierazten ere. Beraz, ez da ez adieraziko ez ulertuko ere Ministerio honek hiperesteka hori espresuki ontzat hartu duenik ezta ere hiperesteka ezarri duen orrian eskainitako edo eskuragarri jarritako zerbitzuak gainbegiratu edo bereganatu dituenik.

   Ministerioak ez du, inolaz ere, gain hartuko hiperestekak eskaini ditzakeen edukien edo zerbitzuen kalitatea, zehaztasuna, fidagarritasuna, zuzentasuna edo moralitatearen erantzukizuna, ezta bermatu ere. Erabiltzaileak gain hartuko du hiperestekaren web orrian sartzeak eragin litezkeen ondorioen, kalteen edo ekintzen erantzukizuna.

   Hiperesteka ezartzen den web orriak ezingo du Ministerio honen inolako markarik, izendapenik, logotiporik, esloganik edo bestelako ikur bereizgarririk eduki, hiperesteka bera osatzen duten ikurrak izan ezik.

   Hiperesteka ezartzen den web orriak ez du legetik kanpoko, moral aurkako eta oro har onartutako ohitura onen aurkako edukirik, ezta hirugarrenen edozein eskubideren aurkako edukirik ere.

 • Bistaratze zuzenerako informazioa

  • Hauek dira Atarirako bereizmen bateragarriak, onenak eta ez bateragarriak:
   • Bateragarriak
    • 1024x768 px-etik aurrera
   • Onenak
    • 1024x768 px
    • 1280x1024 px
   • Ez bateragarriak
    • 800x600 px edo hortik beherakoak
  • Jarraian ageri da hoberen balioetsitako eta gehien erabilitako arakatzaile bateragarrien zerrenda:
   • Google Chrome: Bateragarria
   • Mozilla Firefox: 51. bertsiotik aurrera
   • Internet Explorer: 10. bertsiotik aurrera
   • Microsoft Edge: Bateragarria
   • Opera: Bateragarria
   • Safari Windows: Ez gomendagarria, zaharkitua (5.1.7 azken bertsioa 2012ko Maiatzeko da)
   • Safari iOS: 12.1.2. bertsiotik aurrera
   • Vivaldi: Bateragarria
   • Comodo Dragon: Bateragarria
   • Comodo IceDrago: 51 bertsiotik aurrera

  Edozein arakatzaile hautatuta ere, beti gomendatzen da azken bertsio eskuragarria erabiltzea, ezaugarri berri edo hobekuntzak izaten dituztelako, akatsak zuzentzen dituztelako eta aurreko bertsioak laguntza teknikorik gabe uzten direlako.

  • Kontuan hartuta Atarriak HTTPS ziurtagiriak dituela, hau da sistema eragile bakoitzarentzat gutxieneko bertsio bateragarria:

   • Windows:sistema eragile honen gainean exekutatzen diren arakatzaile guztiek behar bezala funtzionatzen dute (erroko ziurtagirian konfiantza jartzen dute eta, beraz, ez dute ohartarazpenik bistaratzen). Honek barne hatzen ditu Internet Explorer, Chrome… Mozilla Firefox arakatzaileak behar bezala funtzionatzen du, exekutatzen ari den sistema eragilea edozein izanda ere, 51. bertsiotik aurrera (2017ko urtarrilekoa).

   • Almacén NSS biltegiratzearen 3.28 bertsioa eta ondorengoak: Linux-ek erabiltzen duen biltegiratzea da. Sistema eragile honetan exekutatzen diren arakatzaile guztiek (NSS v3.28-rako eguneratu ez diren bertsioak izan ezik) behar bezala funtzionatzen dute (2016ko abendutik aurrera).

   • Android: 8.X (OREO) bertsiotik aurrera (2017ko abuztukoa).

   • Llavero MAC/IOS:iOS 12, macOS 10.14 (Mojave), watchOS 5 eta tvOS 12 bertsioetatik aurrera.

   • Acrobat: Erroko ziurtagiriak eta bitarteko ziurtagiriak Adobe-ren barne daude 2015eko urriaren 14az geroztik.

Bilatzaileaz

Generic bilaketa Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak forma

Banners Destacados

Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioaren informazio garrantzitsua estekak

Egoitza Elektronikoa (Ireki leiho berrian)Datu ekonomiko finantzarioak bankua (Ireki leiho berrian)Informazio zerbitzuaGardentasuneko Atariaren Logotipoa (Ireki leiho berrian)Parte-hartze publikoa arautze-proiektuetan

Ministerio de Hacienda