Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Solicitude de reutilización de información pública

Tipo de procedemento ou servizo
Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións
Materia
Información pública
Código SIA
201064
Descrición

Solicitude de reutilización de documentos administrativos cando a natureza destes mesmos esixa a tramitación dun procedemento (cando os documentos non existan en formato electrónico e nos supostos en que unha norma así o estableza, de forma motivada)

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Secretaría Xeral Técnica (E04935203)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
  • Interesado
Destinatario interesado
  • Cidadán
  • Empresa
Prazo de resolución

20 Día/s hábil/es

Efecto silencio interesado
Negativo
Órganos de resolución
  • O órgano competente en cuxo poder obren os documentos cuxa reutilización se solicita
Recursos
  • Recurso de alzada ante o superior xerárquico do órgano titular dos datos. Un mes de prazo para interpoñelo e tres meses para resolvelo.
Normativa Básica
Normativa que regula a tramitación electrónica
Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro
Lugar Presentación
  • Presentación preferentemente por vía electrónica, a través da Sede Electrónica Central do Ministerio. Presentación presencial, en calquera dos rexistros públicos do art. 38 da Lei 30/92 do réxime xurídico e procedemento administrativo común
Fases do procedemento
  • Presentación da solicitude e resolución do órgano competente consonte ao establecido no artigo 10 da Lei 37/2007, de 16 de novembro.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
  • DNI electrónico
  • Certificado electrónico
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
  • Electrónica por comparecencia na Sede
Suxeito a taxas
Si
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de información Económico-FinanceiraLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Hacienda