Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Reutilización de información pública

Tipo de procedemento ou servizo
Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións
Materia
Información pública
Código SIA
201064
Descrición

Solicitude de reutilización de documentos administrativos cando a natureza destes mesmos esixa a tramitación dun procedemento (cando os documentos non existan en formato electrónico e nos supostos en que unha norma así o estableza, de forma motivada)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
  • Interesado
Destinatario interesado
  • Cidadán
  • Empresa
Prazo de resolución

20 Día/s hábil/es

Efecto silencio interesado
Negativo
Órganos de resolución
  • O órgano competente en cuxo poder obren os documentos cuxa reutilización se solicita
Fin vía
No
Recursos
  • Recurso de alzada ante o superior xerárquico do órgano titular dos datos. Un mes de prazo para interpoñelo e tres meses para resolvelo.
Normativa Básica
Normativa que regula a tramitación electrónica
Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro
Lugar Presentación
  • Presentación preferentemente por vía electrónica, a través da Sede Electrónica Central do Ministerio. Presentación presencial, en calquera dos rexistros públicos do art. 38 da Lei 30/92 do réxime xurídico e procedemento administrativo común
Fases do procedemento
  • Presentación da solicitude e resolución do órgano competente consonte ao establecido no artigo 10 da Lei 37/2007, de 16 de novembro.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
  • DNI electrónico
  • Certificado electrónico
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
  • Electrónica por comparecencia na Sede
Suxeito a taxas
Si
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública