Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Declaración de Accesibilidade

O Ministerio de Facenda comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade con el Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (en adiante, Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro).

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.hacienda.gob.es (os subdominios deste sitio web terán as súas propias declaracións de accesibilidade).

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co el Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

  1. Falta de conformidade co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro: Poderían existir fallos puntuais de edición en algunha páxina web, tanto en contidos HTML como en documentos finais, publicados en data posterior ao 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro). Concretamente pode haber erros naqueles documentos que conteñen gráficos, táboas complexas ou naqueles asinados electronicamente antes da súa revisión de accesibilidade.
  2. Carga desproporcionada: Non aplica.
  3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: Existen arquivos ofimáticos en PDF ou noutros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade, tamén poden estar nesa situación contidos de terceiros non financiados, nin desenvolvidos, nin baixo o control deste Ministerio.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 14 de novembro de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 24 de setembro de 2021.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro) como, por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral de Servizos Web, Transparencia e Protección de Datos (Secretaría Xeral Técnica), como unidade responsable dos contidos deste sitio web.

Tamén pode solicitar en formato accesible información que non cumpra cos requisitos de accesibilidade ben por estar excluída, ben por estar exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade. Ligazón ao procedemento de solicitude de información accesible e queixas Abre en nova ventádo artigo 12 do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro.

Procedemento de aplicación

A través deste procedemento poderá iniciar unha reclamación para coñecer e oporse aos motivos da desestimación dunha solicitude de información accesible ou queixa, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expor as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos.

Ligazón ao procedemento de reclamación Abre en nova ventá, que debe dirixir á Unidade responsable de accesibilidade deste Ministerio, ou se a reclamación é por unha actuación da devandita Unidade, ao superior xerárquico desta

Contido opcional

A versión actualmente visible deste sitio web é de xullo do 2015 e nesa data fíxose a revisión de nivel de accesibilidade vixente en aquel momento.

A partir desa data lévanse a cabo revisións parciais diarias do contido web novo ou modificado, tanto dos modelos como das páxinas e documentos finais publicados, a fin de asegurar o cumprimento dos requirimentos de accesibilidade da Norma UNE-EN 301549:2019, considerando as excepcións do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro.

Adicionalmente, este sitio web é revisado polo Observatorio de Accesibilidade Web (OAW), téndose realizado a última revisión en xullo de 2020.

Entre outras adóptanse as seguintes medidas para facilitar a accesibilidade:

  • Utilización de texto alternativo nas imaxes
  • Os enlaces ofrecen detalles da función ou destino do hipervínculo
  • Uso dos estándares do W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Pode consultar na páxina de Aviso Legal para que navegadores e versións está optimizado este sitio web.

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de información Económico-FinanceiraLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Hacienda