Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Recurso de alzada contra as sancións por infracción do art.º 7 Lei 7/2012.

Tipo de procedemento ou servizo
Revisión de actos administrativos e recursos
Materia
Recursos e reclamacións
Código SIA
201612
Descrición

O procedemento sancionador por incumprimento das limitacións aos pagamentos en efectivo rexerase polo disposto na Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo común das Administracións Públicas.

A competencia para a tramitación e resolución do referido procedemento sancionador corresponderá en todo o territorio español á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Axencia Estatal de Administración Tributaria (EA0028512)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Cidadán
 • Empresa
Prazo de resolución

3 Mes/es

Efecto silencio interesado
Non ten
Órganos de resolución
 • Axencia Estatal de Administración Tributaria
Fin vía
No
Recursos
 • Non ten
Normativa Básica
Lugar Presentación
 • Telemática.
 • Oficinas da AEAT.
 • Oficinas de Correos.
 • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015
Fases do procedemento
 • Inicio: Mediante escrito de interposición, no prazo dun mes, se o acto fose expreso. Se non o fose, o prazo será de tres meses e contarase, para o solicitante e outros posibles interesados, a partir do día seguinte a aquel en que se produzan os efectos do silencio administrativo.
 • Tramitación: Corresponde ao órgano superior xerárquico ao que ditou o acto.
 • Terminación: Mediante resolución na que se estime ou desestime o recurso interposto.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por comparecencia na Sede
 • Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública