Ministerio de Facenda e Función PúblicaPresidencia Española Consello da Unión Europea PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Dereito de petición

Tipo de procedemento ou servizo
Suxestións, queixas, denuncias e información aos cidadáns
Materia
Recursos e reclamacións
Código SIA
991560
Descrición

Posibilitar que os cidadáns lles formulen peticións ás administracións públicas

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Secretaría Xeral Técnica (E04935203)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Cidadán
 • Empresa
Documentación
 • Toda a que considere oportuna para fundar a súa petición.
Prazo de resolución

3 Mes/es

Efecto silencio interesado
Negativo
Órganos de resolución
 • * Aquel ao que se dirixa a petición.
Fin vía
Si
Recursos
 • Recurso contencioso-administrativo, procedemento para a protección dos dereitos fundamentais da persoa. Ante o órgano xurisdiccional competente. Prazo dez días.
Normativa Básica
 • Artículo 29 de la Constitución Española. Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición (BOE nº 272 de 13 de noviembre)
Normativa que regula a tramitación electrónica
Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro
 • Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE: 8/4/2013. BOE nº 84
 • Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE 23/12/2015. BOE nº 306.
Lugar Presentación
 • Calquera dos rexistros aos que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Fases do procedemento
 • Conforme aos artigos 6 a 11 da Lei orgánica 4/2001, do 12 de novembro, reguladora do dereito de petición.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Requisitos identificación persoas físicas
Baixo con rexistro forte: Clave permanente sen OTP
Requisitos identificación persoas xurídicas
Baixo con rexistro forte: Clave permanente sen OTP
Sistema/s de identificación
 • Certificado electrónico
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por comparecencia na Sede
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública