Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Entidades Locales. Compensaciones. Cuotas municipales en tributos locales de las Sociedades Cooperativas y de las Sociedades Agrarias de Transformación.

Tipo de procedemento ou servizo
Tributaria
Materia
Financiamento Entidades Locais
Código SIA
991491
Descrición

Compensación de las cuotas municipales en tributos locales en virtud del régimen fiscal establecido en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, por la que se regula el régimen fiscal especial de las Sociedades Cooperativas y de las Sociedades Agrarias de Transformación. Finalidad: Compensar la perdida de recaudación por beneficios fiscales a estas entidades. - ORDEN DE PAGO

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local (E04995702)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
  • Interesado
Destinatario interesado
  • Administración
Documentación
  • Solicitude, certificado do interventor sobre as cotas bonificadas e diferenzas para compensar, informe de AEAT sobre o importe da cota tarifa e desfrute da bonificación, certificado do secretario municipal sobre exercicio efectivo da actividade
Prazo de resolución

3 Mes/es

Efecto silencio interesado
Non ten
Órganos de resolución
  • Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL)
Fin vía
Si
Recursos
  • Con carácter previo á interposición do recurso contencioso-administrativo, ou requirimento a que se refire o artigo 44 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Normativa Básica
Lugar Presentación
  • Calquera dos rexistros e oficinas aos que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común
Fases do procedemento
  • Conforme ás normas xerais do procedemento.
URL tramitación electrónica
Página de informaciónAbre en nova ventá
Formularios
  • Non ten
Sistema/s de identificación
  • Non require autenticación
Integrado en Clave
Non procede
Practica notificacións
  • Postal
Suxeito a taxas
Non
Máis información do procedemento
Nivel de interactividade
Nivel 1: Información

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública