Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Recurso extraordinario de revisión.

Tipo de procedemento ou servizo
Revisión de actos administrativos e recursos
Materia
Recursos e reclamacións
Código SIA
991592
Descrición

Revisión dos actos administrativos firmes en vía administrativa, polas causas previstas legalmente.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Secretaría Xeral Técnica (E04935203)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Cidadán
 • Empresa
Documentación
 • Toda la que considere oportuna para la defensa de su argumentación.
Prazo de resolución

3 Mes/es

Efecto silencio interesado
Negativo
Órganos de resolución
 • * O mesmo órgano que ditou o acto que se revisa.
Fin vía
Si
Recursos
 • * Recurso contencioso-administrativo, perante o órgano xurisdicional competente, no prazo de 2 meses.
Normativa Básica
Normativa que regula a tramitación electrónica
Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro
 • Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE: 8/4/2013. BOE nº 84.
 • Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Fecha BOE 23/12/2015. BOE nº 306.
Lugar Presentación
 • Calquera dos rexistros aos que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Fases do procedemento
 • Conforme ás normas xerais do procedemento administrativo. É preceptivo solicitar o ditame do Consello de Estado, salvo que se acorde a súa inadmisión a trámite.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Requisitos identificación persoas físicas
Baixo con rexistro forte: Clave permanente sen OTP
Requisitos identificación persoas xurídicas
Baixo con rexistro forte: Clave permanente sen OTP
Sistema/s de identificación
 • Certificado electrónico
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por comparecencia na Sede
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública