Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Entidades Locales. Central de Información de Riesgos de EE. LL. (CIR Local): captura de información (actualización continua).

Tipo de procedemento ou servizo
Xestión económica e patrimonial
Materia
Financiamento Entidades Locais
Código SIA
991993
Descrición

Permitir aos responsables autorizados das entidades locais comunicar á Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local todas as súas operacións de endebedamento ou que comporten calquera risco financeiro (préstamos, créditos, emisións de débeda, avais e garantías, operacións de arrendamento financeiro, etc.).

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local (E04995702)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Administración
Documentación
 • A requirida no formulario electrónico.
Prazo de resolución

Non ten

Efecto silencio interesado
Non ten
Órganos de resolución
 • Subdirección xeral Relacións Financeiras coas Entidades Locais
Fin vía
No
Recursos
 • Non procede
Normativa Básica
Normativa que regula a tramitación electrónica
 • "Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
 • Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera"
Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro
 • No procede
Lugar Presentación
 • Electrónica
Fases do procedemento
 • As entidades locais deberán acceder á páxina web e introducir as características requiridas das operacións de risco que teñan concertadas na data de gravación dos datos.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • Usuario e contrasinal
Integrado en Clave
Non procede
Suxeito a taxas
Non
Máis información do procedemento
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos