Ministerio de Facenda e Función PúblicaPresidencia Española Consello da Unión Europea PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Entidades Locales. Central de Información de Riesgos de EE. LL. (CIR Local): captura de información (actualización continua).

Tipo de procedemento ou servizo
Xestión económica e patrimonial
Materia
Financiamento Entidades Locais
Código SIA
991993
Descrición

Permitir aos responsables autorizados das entidades locais comunicar á Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local todas as súas operacións de endebedamento ou que comporten calquera risco financeiro (préstamos, créditos, emisións de débeda, avais e garantías, operacións de arrendamento financeiro, etc.).

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Secretaría Xeral de Financiamento Autonómico e Local (E04995702)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Administración
Documentación
 • A requirida no formulario electrónico.
Prazo de resolución

Non ten

Efecto silencio interesado
Non ten
Órganos de resolución
 • Subdirección xeral Relacións Financeiras coas Entidades Locais
Fin vía
No
Recursos
 • Non procede
Normativa Básica
Normativa que regula a tramitación electrónica
 • "Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
 • Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera"
Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro
 • No procede
Lugar Presentación
 • Electrónica
Fases do procedemento
 • As entidades locais deberán acceder á páxina web e introducir as características requiridas das operacións de risco que teñan concertadas na data de gravación dos datos.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • Usuario e contrasinal
Integrado en Clave
Non procede
Suxeito a taxas
Non
Máis información do procedemento
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública