Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Procedemento disciplinario do persoal laboral da Administración Xeral do Estado

Tipo de procedemento ou servizo
Recursos humanos
Materia
Sancionadora
Código SIA
1161402
Descrición

Determinar a responsabilidade do persoal laboral que poidan estar incursos en condutas constitutivas de faltas disciplinarias

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Oficio
Destinatario oficio
 • Administración
Prazo de resolución

6 Mes/es

Efecto silencio oficio
Caducidade
Órganos de resolución
 • Ministro
 • Subsecretario
Recursos
 • Recurso ante Xulgados do social no prazo de 2 meses, ou 20 días en caso de despedimento
Normativa Básica
 • Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
 • Estatuto Básico de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre)
 • Estatuto Básico de los Empleados Públicos (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre)
 • III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado (Resolución de 3 de noviembre de 2009)
Lugar Presentación
 • Vía electrónica a través da sede electrónica
 • Correo postal
Fases do procedemento
 • "Incoación por Directores Xerais, Delegados do Goberno ou Subsecretario
 • Tramitación pola S.G de Recursos Humanos
 • Informe da Inspección Xeral
 • Resolución polo Subsecretario ou Ministro"
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Requisitos identificación persoas físicas
Alto: DNI electrónico, outros certificados recoñecidos en soporte HW, coa certificación dunha entidade de certificación acreditada.
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por comparecencia na Sede
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública