Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Prórroga do prazo do proxecto. Incentivos Rexionais.

Tipo de procedemento ou servizo
Axudas, bolsas e subvencións
Materia
Fondos Comunitarios
Código SIA
172560
Descrición

Modificación dos prazos de cumprimento das condicións impostas na resolución individual de concesión de beneficios de Incentivos Rexionais por causas xustificadas

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Dirección Xeral de Fondos Europeos (E05001502)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Administración
Documentación
 • Impreso de solicitud normalizado. Impreso de criterios normalizado. Documentación justificativa de las causas alegadas al solicitar la prórroga
Prazo de resolución

6 Mes/es

Efecto silencio interesado
Positivo
Órganos de resolución
 • Director General de Fondos Europeos
Fin vía
No
Recursos
 • Recurso de alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública en un mes.
Normativa Básica
 • Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales (BOE nº 3 de 3 de enero de 1986)
 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015)
 • Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre.
 • Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de 27 de diciembre de 1985 (BOE nº 172, de 19 de julio de 2007)
 • Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social D. Ad. 29ª.
 • Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento del procedimiento de subvenciones (BOE nº 312, de 30 de diciembre)
Lugar Presentación
 • Organismos responsables de la Comunidad Autónoma correspondiente al lugar de realización de las inversiones
Fases do procedemento
 • Unica
URL tramitación electrónica
Página de informaciónAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • Non require autenticación
Integrado en Clave
Non procede
Practica notificacións
 • Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 1: Información

Buscador

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública