Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Investigación de bens e dereitos que presumiblemente formen parte do patrimonio da AXE

Tipo de procedemento ou servizo
Xestión económica e patrimonial
Materia
Patrimonio
Código SIA
181010
Descrición

Investigación da situación dos bens e dereitos que presumiblemente formen parte do patrimonio da AXE, co fin de determinar a titularidade destes, cando a esta non lle conste de modo certo.

Órgano responsable da tramitación
Dirección Xeral do Patrimonio do Estado

Información xeral do procedemento/servizo

Normativa Básica
  • Ley 33/2003, de 30 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, BOE nº 264 de 4 de noviembre.
  • Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. BOE 226 de 18 de septiembre.
Forma de iniciación
  • Oficio
Efecto silencio oficio
Caducidade
Destinatario oficio
  • Cidadán
  • Empresa
  • Administración
Lugar Presentación
  • Calquera dos rexistros e oficinas aos que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, sen prexuízo do disposto na disposición transitoria cuarta da dita Lei
Fases do procedemento
  • Inicio, acordo de incoación, instrución e resolución. Conforme ao artigo 47 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio da administracións públicas
Formularios
Prazo de resolución

2 Ano/s

Órganos de resolución
  • * Dirección Xeral do Patrimonio do Estado
Fin vía
Non
Recursos
  • Recurso de alzada ante la Subsecretaría de Hacienda. Plazo: un mes

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos