Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Investigación de bens e dereitos que presumiblemente formen parte do patrimonio da AXE

Tipo de procedemento ou servizo
Xestión económica e patrimonial
Materia
Patrimonio
Código SIA
181010
Descrición

Investigación da situación dos bens e dereitos que presumiblemente formen parte do patrimonio da AXE, co fin de determinar a titularidade destes, cando a esta non lle conste de modo certo.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Dirección Xeral do Patrimonio do Estado (E00126605)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Oficio
Destinatario oficio
 • Cidadán
 • Empresa
 • Administración
Documentación
 • Ningunha
Prazo de resolución

2 Ano/s

Efecto silencio oficio
Caducidade
Órganos de resolución
 • * Dirección Xeral do Patrimonio do Estado
Fin vía
No
Recursos
 • Recurso de alzada ante la Subsecretaría de Hacienda. Plazo: un mes
Normativa Básica
 • Ley 33/2003, de 30 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, BOE nº 264 de 4 de noviembre.
 • Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. BOE 226 de 18 de septiembre.
Lugar Presentación
 • Calquera dos rexistros e oficinas aos que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, sen prexuízo do disposto na disposición transitoria cuarta da dita Lei
Fases do procedemento
 • Inicio, acordo de incoación, instrución e resolución. Conforme ao artigo 47 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio da administracións públicas
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Requisitos identificación persoas físicas
Alto: DNI electrónico, outros certificados recoñecidos en soporte HW, coa certificación dunha entidade de certificación acreditada.
Requisitos identificación persoas xurídicas
Alto: DNI electrónico, outros certificados recoñecidos en soporte HW, coa certificación dunha entidade de certificación acreditada.
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por comparecencia na Sede
 • Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada
 • Electrónica por Dirección Electrónica Vial
 • Publicación a efectos de notificación
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública