Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Deslindamentos Administrativos

Tipo de procedemento ou servizo
Xestión económica e patrimonial
Materia
Patrimonio
Código SIA
181000
Descrición

Deslindamento e marcaxe de inmobles de patrimonio do Estado.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Dirección Xeral do Patrimonio do Estado (E00126605)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Oficio
Destinatario oficio
 • Cidadán
 • Empresa
 • Administración
Documentación
 • Ningunha
Prazo de resolución

18 Mes/es

Efecto silencio oficio
Caducidade
Órganos de resolución
 • En inmuebles de carácter patrimonial de la AGE, el Delegado de Economía y Hacienda correspondiente, por delegación del Ministro de Hacienda
 • En inmobles de carácter demanial da AXE, o titular do departamento ministerial correspondente
 • En bens propios dos organismos públicos e nos adscritos a estes, a competencia correspóndelles aos seus presidentes ou directores
Fin vía
Si
Recursos
 • A resolución do deslinde pode ser impugnada en vía contencioso administrativa por infracción do procedemento. Denominación do recurso: Contencioso-Administrativo Organo: Xulgado Contencioso -Administrativo Prazo de interposición: dous meses dende a publicación.
 • Recurso potestativo de reposición ante el titular del Departamento (demaniales), el Presidente o Director del Organismo Público (bienes propios o adscritos) o el Ministro de Hacienda (patrimoniales). Plazo: un mes
Normativa Básica
 • Ley 33/2003, de 30 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, Boe nº 264 de 4 de noviembre.
 • Orden HAC/134/2021, de 17 de febrero, de delegación de competencias y por la que se fijan los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado
 • RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2005, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se delegan determinadas competencias en órganos y unidades administrativas del Ministerio de Economía y Hacienda
 • Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. BOE 226 de 18 de septiembre.
Lugar Presentación
 • Calquera dos rexistros e oficinas aos que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, sen prexuízo do disposto na disposición transitoria cuarta da dita Lei
Fases do procedemento
 • Acordo de inicio, instrución e resolución. Conforme ao artigo 52 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das administracións públicas
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Requisitos identificación persoas físicas
Alto: DNI electrónico, outros certificados recoñecidos en soporte HW, coa certificación dunha entidade de certificación acreditada.
Requisitos identificación persoas xurídicas
Alto: DNI electrónico, outros certificados recoñecidos en soporte HW, coa certificación dunha entidade de certificación acreditada.
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por comparecencia na Sede
 • Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada
 • Electrónica por Dirección Electrónica Vial
 • Publicación a efectos de notificación
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública