Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Procedemento para a formulación e tramitación de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte

Tipo de procedemento ou servizo
Revisión de actos administrativos e recursos
Materia
Queixas e suxestións
Código SIA
998097
Descrición

Presentación de queixas que se produzan pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado ou de suxestións para mellorar a calidade dos servizos, incrementar o rendemento ou o aforro do gasto público, simplificar trámites administrativos ou aumentar o grao de satisfacción da sociedade nas súas relacións coa Administración Tributaria.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Axencia Estatal de Administración Tributaria (EA0028512)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Cidadán
 • Empresa
Documentación
 • Escrito de remisión da queixa ou suxestión acompañando a documentación que o presentador estime oportuno. As queixas requiren identificación. As suxestións poden ser anónimas.
Prazo de resolución

15 Día/s natural/ais

Máis información de prazo
El plazo de resolución es de 15 días a contar desde el día siguiente a la entrada de la queja en el registro del órgano responsable del servicio administrativo afectado.
Efecto silencio interesado
Non ten
Órganos de resolución
 • Consello para a Defensa do Contribuínte
Fin vía
No
Recursos
 • Non procede
Normativa Básica
Lugar Presentación
 • Telemática.
 • Unidades receptoras nas oficinas con competencias tributarias abertas ao público dependentes da Secretaría de Estado de Facenda e Presupostos
 • Oficinas de Correos.
 • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015
Fases do procedemento
 • Inicio: Presentación da queixa ou suxestión ante a unidade receptora.
 • Tramitación: Remisión á unidade competente para tramitar a queixa segundo o ámbito territorial, remisión ao servizo responsable ao que afecte a queixa que ten que contestar directamente ao contribuínte. O contribuínte pode formular desconformidade coa contestación. A desconformidade é contestada pola Presidencia do Consello para a Defensa do Contribuínte.
 • Terminación: Coa contestación do servizo responsable se non hai desconformidade e se hai coa contestación da Presidencia do Consello para a Defensa do Contribuínte.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • Non require autenticación
Integrado en Clave
Non procede
Practica notificacións
 • Postal
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos