Ministerio de Facenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Procedemento para a formulación e tramitación de queixas e suxestións ante o Consello para a Defensa do Contribuínte

Tipo de procedemento ou servizo
Revisión de actos administrativos e recursos
Materia
Queixas e suxestións
Código SIA
998097
Descrición

Presentación de queixas que se produzan pola aplicación do sistema tributario que realizan os órganos do Estado ou de suxestións para mellorar a calidade dos servizos, incrementar o rendemento ou o aforro do gasto público, simplificar trámites administrativos ou aumentar o grao de satisfacción da sociedade nas súas relacións coa Administración Tributaria.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Axencia Estatal de Administración Tributaria (EA0028512)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Cidadán
 • Empresa
Documentación
 • Escrito de remisión da queixa ou suxestión acompañando a documentación que o presentador estime oportuno. As queixas requiren identificación. As suxestións poden ser anónimas.
Prazo de resolución

15 Día/s natural/ais

Máis información de prazo
El plazo de resolución es de 15 días a contar desde el día siguiente a la entrada de la queja en el registro del órgano responsable del servicio administrativo afectado.
Efecto silencio interesado
Non ten
Órganos de resolución
 • Consello para a Defensa do Contribuínte
Fin vía
No
Recursos
 • Non procede
Normativa Básica
Lugar Presentación
 • Telemática.
 • Unidades receptoras nas oficinas con competencias tributarias abertas ao público dependentes da Secretaría de Estado de Facenda e Presupostos
 • Oficinas de Correos.
 • Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015
Fases do procedemento
 • Inicio: Presentación da queixa ou suxestión ante a unidade receptora.
 • Tramitación: Remisión á unidade competente para tramitar a queixa segundo o ámbito territorial, remisión ao servizo responsable ao que afecte a queixa que ten que contestar directamente ao contribuínte. O contribuínte pode formular desconformidade coa contestación. A desconformidade é contestada pola Presidencia do Consello para a Defensa do Contribuínte.
 • Terminación: Coa contestación do servizo responsable se non hai desconformidade e se hai coa contestación da Presidencia do Consello para a Defensa do Contribuínte.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • Non require autenticación
Integrado en Clave
Non procede
Practica notificacións
 • Postal
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública