Ministerio de Hacienda y Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Interposición de recursos, incidentes ou solicitude de suspensión relativos á tramitación de reclamacións económico-administrativas

Tipo de procedemento ou servizo
Revisión de actos administrativos e recursos
Materia
Recursos e reclamacións
Código SIA
998151
Descrición

Interposición de recursos de alzada ( art. 241.1 LGT ); de recursos de anulación (art. 241 bis LGT ); de incidentes sobre suspensiones (art. 43.5 y 44.5 del R.D. 520/2005); de incidentes de personación (art. 232.3 LGT); solicitudes de suspensión ante un TEA (artículo 233.4 y 233.5 LGT) y extensión de las resoluciones (art. 69 del R.D. 520/2005)

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Tribunais Económico-Administrativo (E00127205)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Cidadán
 • Empresa
Documentación
 • Toda a que se considere oportuna, segundo os artigos 235, 236 e 241 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, sen prexuízo de que a proba está limitada no recurso de alzada económico-administrativo
Prazo de resolución

1 Ano/s

Efecto silencio interesado
Negativo
Órganos de resolución
 • Tribunais Económico-Administrativos Central, Rexionais e Locais (actuando en Pleno, Salas ou de forma unipersonal)
Fin vía
No
Recursos
 • Recurso contencioso-administrativo contra resolucións ditadas en única instancia ou que resolvan recursos de alzada ordinarios. Interponse ante o Tribunal Contencioso-Administrativo competente no prazo de dous meses en xeral (artigo 46 da LJCA Lei 29/1998).
Normativa Básica
 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Fecha BOE 18/12/2003, BOE nº 302
 • Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa. Fecha BOE 27/05/2005, BOE nº 126
Lugar Presentación
 • Presencial en calquera dos rexistros e oficinas aos que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992. De forma telemática a través da subsede dos Tribunais Económico-Administrativos
Fases do procedemento
 • Conforme ao disposto na Lei 58/2003, Xeneral Tributaria, de 17 de decembro e o Regulamento Xeral de Revisión en Vía Administrativa, aprobado polo Real Decreto 520/2005, do 13 de maio
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Buscador

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública