Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda GL

Seleccione idioma GL

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Interposición de recursos, incidentes ou solicitude de suspensión relativos á tramitación de reclamacións económico-administrativas

Tipo de procedemento ou servizo
Revisión de actos administrativos e recursos
Materia
Recursos e reclamacións
Código SIA
998151
Descrición

Interposición de recursos de alzada ( art. 241.1 LGT ); de recursos de anulación (art. 241 bis LGT ); de incidentes sobre suspensións ( art. 43.5 e 44.5 do R.D. 520/2005 ); de incidentes de personación ( art. 232.3 LGT ); cuestións incidentais ( art. 236.6 LGT ); solicitudes de suspensión ante un TEA (artigo 233.4 e 233.5 LGT) e extensión das resolucións (art. 69 do R.D. 520/2005)

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Tribunais Económico-Administrativo (E00127205)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Cidadán
 • Empresa
Documentación
 • Toda a que se considere oportuna, segundo os artigos 235, 236 e 241 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria, sen prexuízo de que a proba está limitada no recurso de alzada económico-administrativo
Prazo de resolución

1 Ano/s

Efecto silencio interesado
Negativo
Órganos de resolución
 • Tribunais Económico-Administrativos Central, Rexionais e Locais (actuando en Pleno, Salas ou de forma unipersonal)
Recursos
 • Recurso contencioso-administrativo contra resolucións ditadas en única instancia ou que resolvan recursos de alzada ordinarios. Interponse ante o Tribunal Contencioso-Administrativo competente no prazo de dous meses en xeral (artigo 46 da LJCA Lei 29/1998).
Normativa Básica
 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, Fecha BOE 18/12/2003, BOE nº 302
 • Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, Reglamento general en materia de revisión en vía administrativa. Fecha BOE 27/05/2005, BOE nº 126
Lugar Presentación
 • Presencial en calquera dos rexistros e oficinas aos que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992. De forma telemática a través da subsede dos Tribunais Económico-Administrativos
Fases do procedemento
 • Conforme ao disposto na Lei 58/2003, Xeneral Tributaria, de 17 de decembro e o Regulamento Xeral de Revisión en Vía Administrativa, aprobado polo Real Decreto 520/2005, do 13 de maio
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Buscador

Formulario do buscador xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Central de información Económico-FinanceiraLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública