Procedementos Administrativos

Recursos e reclamacións

Resultado de la búsqueda
Procedimientos/ServiciosCódigo SIATramitación Telemática
Consulta do estado de tramitación 998149 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Cuestión de nulidade (Lei 31/2007, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía,os transportes e os servizos postais) 998960 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Cuestión de nulidade (Texto refundido da lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro). 998959 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Dereito de petición 991560 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Interposición de reclamacións económico-administrativas entre particulares 998150 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Interposición de recursos, incidentes ou solicitude de suspensión relativos á tramitación de reclamacións económico-administrativas 998151 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Presentación de alegacións 998152 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Presentación de alegacións nos procedementos tramitados perante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais. 998938 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Presentación doutras comunicacións referentes a reclamacións ou recursos en vía económico-administrativa 998153 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Reclamación en procedemento de adxudicación (Lei 31/2007, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais) 998881 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Reclamación previa potestativa ante o Delegado de Protección de Datos de Facenda 1986989 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Reclamacións por responsabilidade patrimonial. 991822 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Rectificación de erros 994796 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Recurso de alzada contra as sancións por infracción do art.º 7 Lei 7/2012. 201612 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Recurso de alzada 991558 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Recurso especial en materia de contratación (Texto refundido da lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.) 998880 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Recurso especial en materia de contratación previsto na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. 1161136 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Recurso especial fundado en causas de nulidade, Lei 9/2017, do 8 de novembro de 2017, de contratos do sector público. 1161184 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Recurso extraordinario de revisión. 991592 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Recurso potestativo de reposición 991557 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Responsabilidade patrimonial das administracións públicas. 991561 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)
Solicitude de nulidade 991590 Tramitación telemática (Abre nueva ventana)

Nueva búsqueda

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionLogotipo do Portal da Transparencia (Abre nueva ventana)Participación pública en proxectos normativos