Ministerio de Facenda e Función PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimientos Administrativos

Datos xerais

Denominación

Recursos Lei 39/2015 e especiais.

Tipo de procedemento ou servizo
Contratación pública
Materia
Contratación e responsabilidade patrimonial
Código SIA
998294
Descrición

Recursos presentados ante os acordos pronunciados polo órgano de contratación, de reposición, contencioso-administrativo ou especial en materia de contratación.

Órgano responsable da tramitación (DIR3)
Axencia Estatal de Administración Tributaria (EA0028512)

Información xeral do procedemento/servizo

Forma de iniciación
 • Interesado
Destinatario interesado
 • Cidadán
 • Empresa
Documentación
 • Escrito presentado polo interesado.
Prazo de resolución

1 Mes/es

Efecto silencio interesado
Negativo
Órganos de resolución
 • Órganos competentes da AEAT.
Fin vía
Si
Recursos
 • Recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Contencioso-Administrativo competente no prazo de dous meses (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa).
 • Recurso especial en materia de contratación ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, con carácter potestativo e no prazo de 15 días hábiles, de acordo co artigo 44 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
Normativa Básica
Lugar Presentación
 • Telemática.
 • Demais lugares considerados no artigo 16.4 da Lei 39/2015.
Fases do procedemento
 • Inicio: Presentación do interesado.
 • Tramitación: Audiencia ao recorrente e resto de interesados.
 • Terminación: O procedemento concluirá con algunha das seguintes decisións do órgano de contratación: Estimación en todo ou en parte ou desestimación. Os prazos de resolución serán os seguintes: - Recursos Lei 39/2015: 1 mes. - Recurso especial: Real Decreto Lexislativo 3/2011 que aproba o texto refundido da Lei de contratos do Sector Público: 15 días hábiles.
 • Execución: Actos e documentos encamiñados a dar cumprimento á decisión do órgano de contratación.
URL tramitación electrónica
Páxina de tramitación electrónicaAbre en nova ventá
Formularios
Sistema/s de identificación
 • DNI electrónico
 • Certificado electrónico
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Si
Practica notificacións
 • Postal
 • Electrónica por comparecencia na Sede
 • Electrónica por Dirección Electrónica Habilitada
Suxeito a taxas
Non
Nivel de interactividade
Nivel 4: Tramitación electrónica

Banners destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre en nova ventá)Banco de datos económico financeiros (Abre en nova ventá)Goberno AbertoLogotipo do Portal da Transparencia (Abre en nova ventá)Participación pública en proxectos normativos

Ministerio de Facenda e Función Pública