Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Fons de la Unió Europea

Imagen página Fondos de la Unión Europea

Entre els Fons Comunitaris del pressupost de la UE revisten un paper molt significatiu els anomenats recursos estructurals. Aquests recursos són els coneguts com a Fons Estructurals Europeus i també el Fons de Cohesió. Tant els Fons Estructurals com el Fons de Cohesió responen a la finalitat d'afavorir un major grau de cohesió econòmica i social dins de l'espai comunitari, a través del cofinançament de les polítiques de despesa pública desenvolupades pels estats membres i dirigides a la consecució d'aquest objectiu.

A Espanya, la coordinació de l'aplicació i gestió dels Fons Estructurals i del Fons de Cohesió recau en el Ministeri d'Hisenda, a través de la Direcció General de Fons Europeus Abre nueva ventana de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses. Entre d'altres, aquesta Direcció General té assignades les competències i funcions següents:

  • L'anàlisi, seguiment i avaluació dels fluxos financers amb la Unió Europea i l'enllaç amb la Unió Europea per a afers pressupostaris.
  • La negociació amb la Comissió Europea dels afers relacionats amb els Fons Estructurals Europeus i amb el Fons de Cohesió.
  • La coordinació i cooperació amb les Administracions territorials quant a programació, seguiment, avaluació i control dels fons estructurals comunitaris i del  Fons de Cohesió, així com la coordinació de la resta de departaments ministerials responsables de la gestió de fons estructurals.
  • L'elaboració d'estudis i coordinació d'avaluacions de programes finançats amb fons estructurals europeus.
  • La proposta dels pagaments del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons de Cohesió als beneficiaris finals d'aquests.
  • La realització de les verificacions i la proposta de les mesures correctores precises per assegurar el bon funcionament del sistema de gestió i control de cada programa operatiu del FEDER y del Fons de Cohesió.
  • La programació, selecció i seguiment de les actuacions que han de ser finançades amb càrrec als recursos del Fons de Solidaritat de la Unió Europea, l'Instrument Financer de l'Espai Econòmic Europeu i el Fons d'Inversions a Terol.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública