Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Activitat Internacional

En l'àmbit internacional, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques exerceix les seves funcions en base al eixos fonamentals següents:

En l'àmbit tributari, tenen especial rellevància els convenis per evitar la doble imposició (CDI), instruments fonamentals de cara a promoure les inversions exteriors, en dotar els inversors de seguretat jurídica i reduir la fiscalitat d'aquestes inversions; els acords d'intercanvi d'informació entre les Administracions fiscals dels Estats, elements clau per prevenir el frau i l'evasió fiscal, i la normativa aplicable als no residents.

D'altra banda, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques disposa d'una xarxa de Conselleries de Finances a l'exterior, adscrites a la Sotssecretaria a través de la Secretaria General Tècnica, les funcions de la qual consisteixen principalment a prestar assessorament i assistència tècnica i realitzar funcions de suport a la prefectura i altres òrgans de la Missió Diplomàtica en matèria tributària i duanera, així com pressupostària i de comptabilitat pública.

Dins d'aquesta xarxa, es troben tant les Conselleries de Finances pròpiament dites com els llocs de Consellers de Finances que s'integren en les Representacions Permanents davant organitzacions internacionals Reial decret 240/2000, de 18 de febrerS’obre en una finestra nova; Reial decret 1771/2007, de 28 de desembreS’obre en una finestra nova, Reial decret 747/2014, de 5 de setembreS’obre en una finestra nova i Reial decret 60/2022, de 25 de gener.S’obre en una finestra nova

Finalment, dins de l'activitat internacional del Ministeri, cal destacar la seva integració en diferents organitzacions internacionals (Organització Mundial de Duanes, Centre Interamericà d'Administracions Tributàries, Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic, Consell d'Europa), així com la seva participació en fòrums internacionals, com ara el Fòrum Cadastral Iberoamericà o el Fòrum Iberoamericà de Comptabilitat Pública.

Per a més informació:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius