Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Patrimoni de l'Estat

imagen Patrimonio del Estado

En dependència directa de la Sotssecretària del Ministeri, a la Direcció general del Patrimoni de l'Estat li correspon l'administració general dels béns del patrimoni de l'Estat i la coordinació de la contractació pública en els termes establerts en les disposicions reguladores, mitjançant l'exercici de les següents funcions:

  • L'administració dels béns del patrimoni de l'Estat (construcció, conservació, reforma i reparació inclosos).
  • La formulació de propostes i normes relatives a la contractació pública, així com dels informes i acords que han de sotmetre's a la consideració dels òrgans de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
  • La classificació de contractistesAbre nueva ventana i la gestió del registre de contractes del sector públicAbre nueva ventana i del registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'EstatAbre nueva ventana.
  • La gestió dels assumptes relacionats amb les accions i participacions representatives del capital de l'Estat en empreses mercantils.
  • La coordinació de la implantació de la contractació electrònica.

De la Direcció General del Patrimoni de l'Estat depenen els òrgans col•legiats Inter ministerials següents:

  • La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat.
  • La mesa de contractació del sistema estatal de contractació centralitzada.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius