Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Qualitat i Cartes de servei

El Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l'Administració pública,S’obre en una finestra nova recull el marc regulador de les mesures que impulsen la millora de la qualitat dels serveis públics de l'Administració general de l'Estat. Mitjançant la instrucció de 25 de juliol de 2007 referent a les actuacions de millora de la qualitat dels serveis públics en l'àmbit del Ministeri d'Economia i HisendaS’obre en una finestra nova (PDF aprox. 68,6 KB), es duu a terme la regulació dels compromisos de qualitat assumits per aquest departament, reflectits en mesures com ara l'elaboració de cartes de serveis, la regulació d'un sistema de queixes i suggeriments o els premis de qualitat.

Cartes de Serveis en vigor:

Cartes de Serveis Electrònics:

Mesures de qualitat:

Informes de qualitat:

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública