Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Delegacions Economia i Hisenda

Imatges de diferents seus de Delegacions d'Economia i Hisenda

​Qui som

Les Delegacions d'Economia i Hisenda són òrgans territorials que depenen orgànicament de l'actual Ministeri d'Hisenda, sense perjudici de la seva dependència funcional de determinats òrgans directius del Ministeri d'Economia i Empresa.

Tal com estan configurades avui, neixen l'any 1992, coincidint amb la creació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que assumeix les competències en matèria tributària que, fins a aquest moment, havien desenvolupat les llavors denominades Delegacions d'Hisenda.

Les Delegacions d'Economia i Hisenda exerceixen, en el seu àmbit territorial, les competències del Ministeri d'Hisenda (excepte les corresponents als Tribunals Econòmic-Administratius i a l'AEAT), les competències del Ministeri d'Economia i Empresa quant a la recaptació dels recursos de naturalesa pública no tributària ni duanera i a la Caixa General de Dipòsits de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, així com a l'Institut Nacional d'Estadística.

Igualment, les Delegacions exerceixen amb caràcter permanent la representació general del Ministeri d'Hisenda i, si escau, dels organismes adscrits o dependents del Departament.

Organització

Les Delegacions d'Economia i Hisenda es troben integrades per les següents dependències:

  • Secretaries Generals.
  • Intervencions Delegades Regionals i Territorials.
  • Gerències del Cadastre, excepte al País Basc i Navarra.

D'altra banda, les Delegacions de l'Institut Nacional d'Estadística estan adscrites orgànicament a les Delegacions d'Economia i Hisenda, si bé disposen d'autonomia i dependència funcional pròpia de l'organisme.

Les competències i funcions de les Delegacions d'Economia i Hisenda estan recollides en la seva normativa reguladora.

Existeix una Delegació d'Economia i Hisenda en totes les capitals de província, així com a les Ciutats de Ceuta i Melilla. Adreces i contacte.

Les Delegacions amb seu a la capital de les Comunitats Autònomes tenen caràcter d'especials i assumeixen, si escau, a més de les seves competències específiques, les funcions d'adreça, impuls i coordinació de les restants de l'àmbit territorial de la Comunitat.

Per excepció, en les Comunitats Autònomes d'Extremadura, Galícia i País Basc tenen tal caràcter les Delegacions amb seu a Badajoz, La Corunya i Bilbao. En la Comunitat Autònoma de Canàries manté aquest caràcter la Delegació amb seu a Las Palmas de Gran Canària i la Delegació Especial d'Andalusia ho té respecte de Ceuta i Melilla.

Així mateix, existeixen quatre unitats locals a Jerez, Vigo, Gijón i Cartagena, així com dues unitats delegades a Maó-Maó i Eivissa, respectivament.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública