Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestraEste Virus Lo Paramos Unidos

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Delegacions Economia i Hisenda

Imatges de diferents seus de Delegacions d'Economia i Hisenda

​Qui som

Les Delegacions d'Economia i Hisenda són òrgans territorials que depenen orgànicament de l'actual Ministeri d'Hisenda, sense perjudici de la seva dependència funcional de determinats òrgans directius del Ministeri d'Economia i Empresa.

Tal com estan configurades avui, neixen l'any 1992, coincidint amb la creació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que assumeix les competències en matèria tributària que, fins a aquest moment, havien desenvolupat les llavors denominades Delegacions d'Hisenda.

Les Delegacions d'Economia i Hisenda exerceixen, en el seu àmbit territorial, les competències del Ministeri d'Hisenda (excepte les corresponents als Tribunals Econòmic-Administratius i a l'AEAT), les competències del Ministeri d'Economia i Empresa quant a la recaptació dels recursos de naturalesa pública no tributària ni duanera i a la Caixa General de Dipòsits de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, així com a l'Institut Nacional d'Estadística.

Igualment, les Delegacions exerceixen amb caràcter permanent la representació general del Ministeri d'Hisenda i, si escau, dels organismes adscrits o dependents del Departament.

Organització

Les Delegacions d'Economia i Hisenda es troben integrades per les següents dependències:

  • Secretaries Generals.
  • Intervencions Delegades Regionals i Territorials.
  • Gerències del Cadastre, excepte al País Basc i Navarra.

D'altra banda, les Delegacions de l'Institut Nacional d'Estadística estan adscrites orgànicament a les Delegacions d'Economia i Hisenda, si bé disposen d'autonomia i dependència funcional pròpia de l'organisme.

Les competències i funcions de les Delegacions d'Economia i Hisenda estan recollides en la seva normativa reguladora.

Existeix una Delegació d'Economia i Hisenda en totes les capitals de província, així com a les Ciutats de Ceuta i Melilla. Adreces i contacte.

Les Delegacions amb seu a la capital de les Comunitats Autònomes tenen caràcter d'especials i assumeixen, si escau, a més de les seves competències específiques, les funcions d'adreça, impuls i coordinació de les restants de l'àmbit territorial de la Comunitat.

Per excepció, en les Comunitats Autònomes d'Extremadura, Galícia i País Basc tenen tal caràcter les Delegacions amb seu a Badajoz, La Corunya i Bilbao. En la Comunitat Autònoma de Canàries manté aquest caràcter la Delegació amb seu a Las Palmas de Gran Canària i la Delegació Especial d'Andalusia ho té respecte de Ceuta i Melilla.

Així mateix, existeixen quatre unitats locals a Jerez, Vigo, Gijón i Cartagena, així com dues unitats delegades a Maó-Maó i Eivissa, respectivament.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública