Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de Hacienda y Función PúblicaAgenda 2030. Abre nueva ventanaPlan de Recuperación, Transformación y ResilienciaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Organigrama

Real Casa Aduana. Sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública

El Reial decret 507/2021, de 10 de juliolS’obre en una finestra nova, pel qual es modifica el Reial decret 2/2020, de 12 de gener S’obre en una finestra nova, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, crea el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

El Reial decret 689/2020, de 21 de juliolS’obre en una finestra nova, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials. En el seu article 1  estableix l'organització general del departament.

El Reial decret 1182/2020, de 29 de desembreS’obre en una finestra nova, pel qual es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, el Reial decret 689/2020, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials i el Reial decret 390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i l'estructura orgànica de les Delegacions d'Economia i Hisenda.

 El departament queda conformat de la següent forma:

El punt dos de l'Article únic del Reial decret 507/2021, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 2/2020, de 12 de gener, estableix que:

  1. Correspon al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'hisenda pública, de pressupostos i de despeses, a més de la resta de competències i atribucions que li confereix l'ordenament jurídic.
  2. Així mateix correspon al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'administració pública, funció pública, i governança pública.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública