Escudo Gobierno de España. Ir a La Moncloa. Abre nueva ventanaMinisterio de HaciendaAgenda 2030. Abre nueva ventanaEspaña puedePORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Enlaces de ayuda CA

Seleccione idioma CA

Organigrama

Real Casa Aduana. Sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública
  • Logotip de subscriu-te

El Reial decret 2/2020, de 12 de generS’obre en una finestra nova, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, crea el Ministeri d'Hisenda.

El Reial decret 689/2020, de 21 de juliolS’obre en una finestra nova, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials. En el seu article 1  estableix l'organització general del departament.

El Reial decret 1182/2020, de 29 de desembreS’obre en una finestra nova, pel qual es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, el Reial decret 689/2020, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials i el Reial decret 390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i l'estructura orgànica de les Delegacions d'Economia i Hisenda.

 El departament queda conformat de la següent forma:

L'art. 1.1. del Reial decret 689/2020, de 21 de juliol, estableix que "El Ministeri d'Hisenda és el departament de l'Administració General de l'Estat encarregat de la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'hisenda pública, de pressupostos i de despeses i d'empreses públiques, a més de la resta de competències i atribucions que li confereix l'ordenament jurídic.

Igualment és competència d'aquest Ministeri l'aplicació i gestió dels sistemes de finançament autonòmic i local i la provisió d'informació sobre l'activitat economicofinancera de les diferents administracions públiques, així com l'estratègia, coordinació i normativa en matèria de contractació pública."

 

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública