Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Organigrama

Real Casa Aduana. Sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública

Reial decret 611/2022, de 26 de juliol,S’obre en una finestra nova pel qual es modifica el Reial decret 682/2021, de 3 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials

El Reial decret 507/2021, de 10 de juliolS’obre en una finestra nova, pel qual es modifica el Reial decret 2/2020, de 12 de gener S’obre en una finestra nova, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, crea el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Mitjançant el Reial decret 537/2021, de 13 de juliolS’obre en una finestra nova, es crea la Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública.

El Reial decret 682/2021, de 3 d'agostS’obre en una finestra nova, desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, i modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, que establia l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

El Reial decret 1182/2020, de 29 de desembreS’obre en una finestra nova, pel qual es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, el Reial decret 689/2020, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i es modifica el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials i el Reial decret 390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i l'estructura orgànica de les Delegacions d'Economia i Hisenda.

 El departament queda conformat de la següent forma:

El punt dos de l'Article únic del Reial decret 507/2021, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 2/2020, de 12 de gener, estableix que:

  1. Correspon al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'hisenda pública, de pressupostos i de despeses, a més de la resta de competències i atribucions que li confereix l'ordenament jurídic.
  2. Així mateix correspon al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'administració pública, funció pública, i govenança pública.

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública