Web del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Escudo Govern d'Espanya. Obre nova finestraMinisteri d'HisendaAgenda 2030. Obre nova finestra

Portal Institucional del Ministeri d'Hisenda

Organigrama

Real Casa Aduana. Sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública

​​​​​

El Reial decret 355/2018, de 6 de juny, pel qual es reestructuren els departaments ministerials Abre nueva ventanacrea el Ministeri d'Hisenda. Aquest Reial decret ha estat desenvolupat referent al Ministeri pel Reial decret 595/2018, de 22 de juny, Abre nueva ventanapor el que s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

Mitjançant el Reial decret 1113/2018, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda Abre nueva ventanase regula l'estructura i funcions del Ministeri d'Hisenda.

El departament queda conformat de la següent forma:

El Ministeri d'Hisenda és el departament de l'Administració General de l'Estat encarregat de la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'hisenda pública, de pressupostos i de despeses i d'empreses públiques, a més de la resta de competències i atribucions que li confereix l'ordenament jurídic. Igualment és competència d'aquest Ministeri l'aplicació i gestió dels sistemes de finançament autonòmic i local i la provisió d'informació sobre l'activitat economicofinancera de les diferents Administracions Públiques.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Central d´informacioLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública