Ministeri d'Hisenda PORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Reutilització d'informació pública

Tipus de procediment/servei
Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions
Matèria
Informació pública
Codi SIA
201064
Descripció

Sollicitud de reutilització de documents administratius quan, per la seva naturalesa, sexigeixi la tramitació d'un procediment (motivadament, quan no existeixin en format electrònic, i en els supòsits en què una norma ho estableixi)

Òrgan responsable de la tramitació
Secretaria General Tècnica (E04935203)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
  • Interesado
Destinatari interessat
  • Ciutadà
  • Empresa
Termini de resolució

20 Dia/Dies hàbil/s

Efecte silenci interessat
Negatiu
Òrgans de resolució
  • Lòrgan competent que tingui els documents dels quals se sollicita la reutilització
Fi via
No
Recursos
  • Recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan titular de les dades. Terminis: 1 mes per interposar-lo i 3 mesos per resoldrel
Normativa Bàsica
Normativa que regula la tramitació electrònica
Normativa que aprova la inclusió del procediment o servei en el registre
Lloc presentació
  • Preferentment, la presentació es farà per via electrònica, a través de la seu electrònica central del ministeri. La presencial, en qualsevol dels registres públics de l'art. 38 de la Llei 30/92, de règim jurídic i procediment administratiu comú.
Fases del procediment
  • Presentació de la sollicitud i resolució de l'òrgan competent d'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
  • DNI electrònic
  • Certificat electrònic
Integrado en Clave
Practica notificaciones
  • Accedint a la Seu electrònica
Sujeto a tasas
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius