Procediments administratius

Gairebé tota l'activitat de l'Administració pública es desenvolupa entorn de la gestió i la tramitació dels procediments administratius, caracteritzats per un alt grau de formalització, conseqüència de la subjecció de l'activitat administrativa a les normes.

Els procediments administratius són processos a través dels quals un òrgan administratiu competent decideix sobre les prestacions, els serveis i les pretensions plantejades pels ciutadans.

Amb la finalitat de donar a conèixer els principals procediments administratius sobre els quals té competència el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través d'aquest apartat podeu obtenir-ne informació, i tramitar-ne alguns electrònicament.

Per consultar un procediment o servei determinat pot accedir a través del cercador o índex de materia

Formulari del cercador de procediments administratius del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Cerca

(Cerca per frases completes)

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central d´informacioPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública