Ministeri d'Hisenda i Funció PúblicaPORTAL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Buscador de Contenidos

Procedimients Administratius

Dades generals

Denominació

Recurs d'alçada contra les sancions per infracció de l'art. 7 Llei 7/2012.

Tipus de procediment/servei
Revisió d'actes administratius i recursos
Matèria
Recursos i reclamacions
Codi SIA
201612
Descripció

El procediment sancionador per incompliment de les limitacions als pagaments en efectiu es regeix pel que disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

La competència per a la tramitació i resolució del referit procediment sancionador correspon en tot el territori espanyol a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable de la tramitació
Agència Estatal d'Administració Tributària (EA0028512)

Informació general del procediment/servei

Forma d'iniciació
 • Interesado
Destinatari interessat
 • Ciutadà
 • Empresa
Termini de resolució

3 Mes/mesos

Efecte silenci interessat
No té
Òrgans de resolució
 • Agència Estatal d'Administració Tributària
Fi via
No
Recursos
 • No en té
Normativa Bàsica
Lloc presentació
 • Telemàtica
 • Oficines de l'AEAT
 • Oficines de Correus
 • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015
Fases del procediment
 • Inici: Mitjançant l'escrit d'interposició, en el termini d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, el termini és de tres mesos i es compta, per al sol·licitant i altres possibles interessats, a partir de l'endemà que es produeixin els efectes del silenci administratiu.
 • Tramitació: Correspon a l'òrgan jeràrquic superior al que va dictar l'acte.
 • Finalització: Mitjançant una resolució en la qual s'estimi o es desestimi el recurs interposat.
URL tramitació electrònica
Página de tramitación electrónicaS’obre en una finestra nova
Formularis
Sistema/es d'identificació
 • DNI electrònic
 • Certificat electrònic
 • Clave PIN
Integrado en Clave
Practica notificaciones
 • Postal
 • Accedint a la Seu electrònica
 • Mitjançant una adreça electrònica habilitada
Sujeto a tasas
No
Nivell d'interactivitat
Nivell 4: Tramitació electrònica

Bàners destacats

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (S’obre en una finestra nova)Banc de dades economico financeres (S’obre en una finestra nova)Govern ObertLogotip del Portal de la Transparència (S’obre en una finestra nova)Participació pública en projectes normatius

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública